Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP może osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6106 (osłabienie złotego o 0,3%). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z osłabieniem złotego w ślad za zwiększeniem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wzrostem indeksu VIX. Publikacja wyższych od oczekiwań krajowych danych o inflacji nasiliła oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych w Polsce, co sprzyjało lekkiemu umocnieniu złotego w piątek.

W przypadku kursu EURUSD najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia było posiedzenie EBC. Mimo jego gołębiego wydźwięku Ch. Lagarde nie zdołała zmniejszyć oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w strefie euro. W efekcie w czwartek mieliśmy do czynienia z umocnieniem euro względem dolara. Na uwagę zasługuje również obserwowane w ostatnich tygodniach osłabienie euro względem franka szwajcarskiego. Spadkowi kursu EURCHF sprzyja zwiększenie światowej awersji do ryzyka, który znajduje odzwierciedlenie we wzroście indeksu VIX. W konsekwencji kurs CHFPLN osiągnął w ubiegłym tygodniu najwyższy poziom od dnia uwolnienia kursu franka szwajcarskiego w styczniu 2015 r.

Dzisiejsza publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa jest naszym zdaniem lekko pozytywna dla kursu złotego. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie posiedzenie RPP, które w naszej ocenie mogą przyczynić się do lekkiego osłabienia złotego. W kierunku podwyższonej zmienności kursu EURPLN może oddziaływać z kolei posiedzenie Fed. Zaplanowana na piątek publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA nie będzie miała naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!