Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Posiedzenie RPP kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6241 (osłabienie złotego o 0,6%). Przez cały ubiegły tydzień kurs złotego kształtował się w lekkim trendzie spadkowym, podobnie jak kursy forinta węgierskiego i rumuńskiego leja. Osłabieniu walut regionu sprzyjał wzrost oczekiwań rynkowych na utrzymywanie się stóp procentowych na wyższym poziomie przez dłuższy czas, po jastrzębim posiedzeniu Fed dwa tygodnie temu. Krajowe dane o inflacji miały ograniczony wpływ na kurs złotego.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będzie posiedzenie RPP. Nasza prognoza zakładająca, że RPP obniży stopy procentowe o 50pb przewiduje większą skalę łagodzenia polityki pieniężnej niż wynosi konsensu rynkowy (25pb), a tym samym jej realizacja będzie oddziaływała w kierunku osłabienia złotego. Podwyższonej zmienności kursu złotego może natomiast sprzyjać konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje będą neutralne dla kursu polskiej waluty.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!