Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Posiedzenie RPP kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,4672 (osłabienie złotego o 0,1%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN charakteryzował się relatywnie niską zmiennością. Krajowe dane o inflacji i PKB, a także wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie miały ograniczony wpływ na kurs złotego.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy natomiast do czynienia z osłabieniem dolara względem euro, co było kontynuacją trendu obserwowanego od dwóch tygodni. W środę i czwartek doszło do korekty i spadku kursu EURUSD. Wyższe od oczekiwań dane o inflacji w strefie euro nie miały istotnego wpływu na rynek. Z kolei piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy doprowadziły do umocnienia dolara.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będzie posiedzenie RPP. Nasza prognoza zakładająca, że RPP obniży stopy procentowe o 25pb jest zgodna z konsensusem, a tym samym jej realizacja nie powinna mieć istotnego wpływu na kurs złotego. Podwyższonej zmienności kursu złotego może natomiast sprzyjać konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień publikacje ze światowej gospodarki będą neutralne dla kursu polskiej waluty.

 

ZOBACZ RAPORT W PDFIE

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!