Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,822 (wzrost o 5pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,512 (wzrost o 7pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,981 (wzrost o 6pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji szczególnie widocznym na środkowym odcinku oraz długim końcu krzywej dochodowości. W naszej ocenie był on zwi?zany ze wzrostem oczekiwań uczestników rynku na zacieśnianie polityki monetarnej w USA. Wsparcie dla takiej  oceny stanowi wzrost rentowności amerykańskich obligacji, któremu towarzyszyło zwiększenie spreadów pomiędzy benchmarkowymi polskimi i amerykańskimi obligacjami. W czwartek miała miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 11-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 3,02 mld zł, przy popycie równym 4,21 mld zł. Aukcja długu nie była zbyt udana, gdyż zgłoszone oferty kupna były niższe w porównaniu do poprzednich przetargów. Mimo to w czwartek mieliśmy do czynienia z nieznacznym spadkiem rentowności polskich obligacji. W pi?tek ceny polskich obligacji spadały, co wynikało ze wzrostu premii za ryzyko.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie czwartkowe posiedzenie FOMC. Uważamy, że treść komunikatu po posiedzeniu FOMC oraz wypowiedzi J. Yellen na konferencji prasowej, sygnalizuj?ce rosn?ce prawdopodobieństwo zaostrzenia polityki pieniężnej przez FED na jednym z najbliższych posiedzeń, będ? negatywne dla cen polskich obligacji. Liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, liczba pozwoleń na budowę, liczba rozpoczętych budów, indeks NY Empire State, indeks Philadephia FED) pozostan? w cieniu czwartkowego posiedzenia FED, tym samym ich wpływ na polski rynek długu będzie ograniczony. Lekko negatywny dla rentowności polskich obligacji może być odczyt produkcji przemysłowej w Polsce. Pozostałe krajowe dane (bilans płatniczy, inflacja CPI, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!