Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 3,18 (spadek o 4 pb), 5-letnie do 3,12 (spadek o 6 pb), a 10-letnie wyniosły 3,06 (bez zmian). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS widocznego szczególnie na krótkim końcu krzywej. W kierunku obniżenia stawek IRS oddziaływały gołębi wydźwięk komunikatu RPP po posiedzeniu oraz wypowiedzi prezesa NBP podczas czwartkowej konferencji prasowej. Mimo spadku stawek IRS skoncentrowanego na krótkim końcu krzywej nadal utrzymuje się odwrócony kształt krzywej dochodowości. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie rynek wycenia korektę stóp procentowych w dół. W ubiegłym tygodniu odbyła się również aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadające w 2022 r. za 3,6 mld PLN i sprzedało obligacje o 2-, 5-, 10- i 11-letnich terminach zapadalności za 4,0 mld PLN przy popycie równym 5,0 mld PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC. Ewentualna decyzja FOMC o przyspieszeniu tempa wygaszania programu skupu aktywów będzie w naszej ocenie sprzyjać wzrostowi stawek IRS. Ze względu na uwagę inwestorów skoncentrowaną na posiedzeniu FOMC pozostałe publikacje danych z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę) nie będą miały istotnego wpływu na krzywą. Neutralne dla stawek IRS będą najprawdopodobniej również publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek oraz indeksu Ifo dla Niemiec. Wzrostowi stawek IRS może natomiast sprzyjać zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Dane z Polski (finalna inflacja, bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) oraz Chin (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!