Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o 13pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Wynikało to z obaw inwestorów o narastającą liczbę zachorowań na COVID-19 w wielu krajach, oddziałującą w kierunku osłabienia oczekiwań rynkowych na zacieśnianie polityki pieniężnej. Publikacje krajowych danych o rynku pracy, produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej nie miały wpływu na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą informacje nt. rosnącej liczby zachorowań. Uważamy, że dane nt. PKB w strefie euro i Niemczech oraz inflacji w obszarze wspólnej waluty będą sprzyjać podwyższonej zmienności stawek IRS. Podobny wpływ na stawki IRS będzie miało zaplanowane na ten tydzień posiedzenie FED. Uważamy, że pozostałe dane makroekonomiczne w tym tygodniu będą neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!