Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS wyniosły 0,33 (brak zmian), 5-letnie zmniejszyły się do 0,73 (spadek o 4pb), a 10-letnie do 1,19 (spadek o 10pb). W ubiegłym tygodniu stawki IRS obniżyły się na długim końcu krzywej. Było to efektem osiągniętego porozumienia pomiędzy Polską i Węgrami oraz pozostałymi krajami UE w sprawie unijnego budżetu. Niewielka skala spadku stawek IRS, przy utrzymującym się wysokim na tle ostatnich tygodni spreadzie pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami sugeruje, że efekt szczytu UE jeszcze się w pełni nie zmaterializował. Nie można jednak wykluczyć, że przyjęcie Funduszu Odbudowy dodatkowo wzmocniło oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Polsce w dłuższej perspektywie.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie FOMC, które w naszej ocenie może oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS. Przewidziane na ten tydzień liczne publikacje danych z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę) pozostaną w cieniu posiedzenia FOMC i sumarycznie będą neutralne dla krzywej. Bez istotnego wpływu na stawki IRS będą najprawdopodobniej także wyniki badań koniunktury w strefie euro (wstępne indeksy PMI, indeks Ifo dla Niemiec). Uważamy, że dane o produkcji przemysłowej w Polsce, które w naszej ocenie okażą się niższe od oczekiwań rynku mogą przyczynić się do spadku stawek IRS. Pozostałe krajowe (bilans płatniczy, finalna inflacja, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!