Aktualności firm stowarzyszonych

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,74 (wzrost o 1pb), 5-letnie obniżyły się do poziomu 1,78 (spadek o 3pb), a 10-letnie do 1,96 (spadek o 5pb).

Od poniedziałku do czwartku mieliśmy do czynienia ze spadkiem stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za niemieckim rynkiem. W kierunku obniżenia rentowności obligacji w Niemczech oddziaływały rosnące oczekiwania inwestorów na łagodzenie polityki monetarnej przez EBC, wzmocnione dodatkowo przez publikację słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro. Wydźwięk czwartkowego posiedzenia EBC okazał się mniej gołębi od oczekiwań inwestorów, co doprowadziło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej. W piątek odbyły się aukcje długu (podstawowa i uzupełniająca), na których Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 5-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności za 7,9 mld zł przy popycie równym 10,8 mld zł. Aukcja oddziaływała w kierunku spadku stawek IRS. Przeciwny wpływ miała publikacja lepszych od oczekiwań danych nt. amerykańskiego PKB. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie FOMC. Uważamy, że wydźwięk posiedzenia może oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS. Do spadku stawek IRS może przyczynić się natomiast publikacja krajowych danych o inflacji. Przeciwny wpływ może mieć wstępny szacunek PKB w strefie euro. Publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa, wstępne dane o inflacji w strefie euro, a także liczne dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan oraz indeks ISM dla przetwórstwa) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!