Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,81 (wzrost o 3pb), 5-letnie do 2,04 (wzrost o 4pb), a 10-letnie do 2,38 (wzrost o 3pb).

 

Przez cały ubiegły tydzień obserwowany był łagodny wzrost stawek IRS na całej długości krzywej. Była to nieznaczna korekta po odnotowanym dwa tygodnie temu silnym spadku stawek IRS, do którego doszło po publikacji gołębiej projekcji EBC (por. MAKROmapa z 11.03.2019). Niskiej zmienności na rynku sprzyjała ostrożność inwestorów zwi?zana z niepewności? wokół Brexitu.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie FOMC, które może sprzyjać podwyższonej zmienności stawek IRS. W kierunku wyższej zmienności może oddziaływać również kolejne głosowanie w brytyjskim parlamencie w sprawie Brexitu. Uważamy, że do spadku stawek IRS mog? przyczynić się dane o produkcji przemysłowej w Polsce. Przeciwny wpływ będ? miały naszym zdaniem krajowe dane o sprzedaży detalicznej. Pozostałe dane z Polski (bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzyw?. Uważamy, że dane z USA (indeks Philadelphia FED oraz sprzedaż domów na rynku wtórnym), a także zaplanowane na pi?tek publikacje wstępnych indeksów PMI w strefie euro również będ? miały ograniczony wpływ na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!