Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich nie zmieniły się wobec poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,973, obligacji 5-letnich obniżyły się do poziomu 2,873 (spadek o 13pb), a obligacji 10-letnich zmniejszyły się do poziomu 3,618 (spadek o 21pb).</p>

>

W poniedziałek na otwarciu rentowności polskich obligacji były wyższe niż na pi?tkowym zamknięciu z uwagi na wzrost ryzyka politycznego we Włoszech. Niemniej jednak w dalszej części tygodnia ceny polskiego długu rosły, co w naszej ocenie zwi?zane było w znacznym stopniu z oczekiwaniami rynku na czwartkowe posiedzenie EBC. Od wtorku spadkowi rentowności polskich obligacji sprzyjało również zmniejszenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlane obniżeniem indeksu VIX. W czwartek mieliśmy do czynienia z podwyższon? zmienności? cen polskiego długu podczas publikacji komunikatu po posiedzeniu EBC oraz konferencji prasowej. W pi?tek rentowności polskich obligacji były stabilne, czemu sprzyjał ubogi kalendarz wydarzeń ekonomicznych.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowe posiedzenie FOMC. Jednocześnie w pierwszej części tygodnia można oczekiwań niższej aktywności inwestorów na polskim rynku długu w oczekiwaniu na decyzję FOMC. Publikacja grudniowej projekcji makroekonomicznej FOMC (wskazuj?cej na obniżenie poziomu stóp procentowych w długim okresie) może przyczynić się do lekkiego spadku rentowności obligacji na długim końcu krzywej dochodowości. Efekt ten zmaterializuje się dopiero w czwartek rano, po otwarciu polskiego rynku długu. Liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, a także indeksy NY Empire State oraz Philadelphia FED) pozostan? w cieniu posiedzenia FOMC i ich wpływ na rentowności polskich obligacji będzie ograniczony. Neutralne dla polskiego długu będ? również czwartkowe wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach oraz krajowe dane o inflacji, bilansie płatniczym, a także zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!