Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 7,65 (wzrost o 16pb), 5-letnie do 7,16 (wzrost o 38pb), a 10-letnie do 7,00 (wzrost o 54pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi, widocznego szczególnie na długim końcu krzywej. W kierunku wzrostu stawek IRS oddziaływały jastrzębi wydźwięk ubiegłotygodniowego posiedzenia EBC, a także publikacja wyższych od oczekiwań danych o inflacji w USA. Silniejszy wzrost rentowności na długim końcu krzywej sugeruje, że część inwestorów zaczęło obawiać się, że rosnąca inflacja wymusi na głównych bankach centralnych utrzymywanie stóp procentowych na podwyższonym poziomie dłużej niż wcześniej oczekiwano. Lokalnie do przejściowego spadku stawek IRS doprowadziła czwartkowa gołębia wypowiedź prezesa NBP A. Glapińskiego, który stwierdził, że „jesteśmy bliżej końca niż początku” podwyżek stóp procentowych, a być może pod koniec przyszłego roku będzie przestrzeń do ich obniżenia.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie posiedzenie FOMC, które może sprzyjać spadkowi stawek IRS. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z polskiej i światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS. Stawki IRS pozostaną jednocześnie pod wpływem utrzymującej się podwyższonej awersji do ryzyka w regionie związanej z wojną w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!