Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie FOMC może sprzyjać podwyższonej zmienności kursu złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6184 (osłabienie złotego o 0,8%). W ubiegłym tygodniu złoty tracił na wartości, czemu sprzyjała zwiększona awersja do ryzyka odzwierciedlana wzrostem indeksu VIX. Wyższej niepewności na rynku sprzyjały informacje wskazujące na postępy Rosji w wojnie w Ukrainie, a także obawy inwestorów o dalszy wzrost inflacji, które zostały dodatkowo nasilone przez wyższe od oczekiwań dane o inflacji w USA. Lokalnie w kierunku osłabienia złotego oddziaływała ubiegłotygodniowa gołębia wypowiedź prezesa NBP A. Glapińskiego, który stwierdził, że „jesteśmy bliżej końca niż początku” podwyżek stóp procentowych, a być może pod koniec przyszłego roku będzie przestrzeń do ich obniżenia.

W ubiegłym tygodniu ze względu na wzrost światowej awersji do ryzyka doszło również do spadku kursu EURUSD. W konsekwencji dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą na koniec czerwca kurs EURUSD wyniesie 1,06.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będzie posiedzenie FOMC, które może przyczynić się do jego lekkiego umocnienia. Zaplanowane na ten tydzień publikacje z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym staniem istotnego wpływu na kurs złotego. Jednocześnie istotnym czynnikiem determinującym kurs polskiej waluty pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!