Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie FOMC może przyczynić się do osłabienia złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6152 (osłabienie złotego o 0,5%). W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia ze stabilizacją kursu EURPLN w oczekiwaniu na posiedzenie RPP. Choć skala podwyżek stóp procentowanych okazała się zgodna z oczekiwaniami rynku, to gołębi wydźwięk komunikatu po posiedzeniu przyczynił się do osłabienia złotego względem euro. W konsekwencji kurs EURPLN przekroczył w środę 4,60 i utrzymał się powyżej tego poziomu przez resztę tygodnia.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy również do czynienia ze spadkiem światowej awersji do ryzyka wraz ze zmniejszeniem obaw inwestorów o wpływ wariantu Omikron na światową gospodarkę. W konsekwencji sprzyjało to umocnieniu dolara względem euro, gdyż w tej sytuacji zwiększyły się oczekiwania inwestorów na szybsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed. Niższa awersja do ryzyka sprzyjała również osłabieniu franka szwajcarskiego względem euro.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC. Ewentualna decyzja FOMC o przyspieszeniu tempa wygaszania programu skupu aktywów może oddziaływać w kierunku osłabienia złotego. Uważamy, że publikacje danych z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę) pozostaną w cieniu posiedzenia FOMC i będą neutralne dla kursu polskiej waluty. Bez istotnego wpływu na kurs złotego będą najprawdopodobniej publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek oraz indeksu Ifo dla Niemiec. Do osłabienia złotego może przyczynić się natomiast zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Lekko negatywna dla złotego może być również publikacja krajowych danych o bilansie płatniczym. Pozostałe dane z Polski (finalna inflacja, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Uważamy, że neutralne dla kursu złotego będą również publikacje danych z Chin (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!