Analizy i badania

Posiedzenie FOMC i sondaże prezydenckie we Francji kluczowe dla rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,985, obligacji 5-letnich zwiększyły się do poziomu 2,904 (wzrost o 4pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,434 (wzrost o 2pb).</p>

>

W poniedziałek utrzymał się wzrost cen polskiego długu widoczny szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości, który wynikał przede wszystkim z publikacji wyników I tury wyborów prezydenckich we Francji wskazuj?cych na zwycięstwo E. Macrona. We wtorek doszło do korekty i spadku cen polskich obligacji. We wtorek Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję długu, na której sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9- i 10-letnich terminach zapadalności za 8,97 mld zł przy popycie równym 10,96 mld zł. Relatywnie niewielka różnica popytu pomiędzy podaż? oddziaływała w kierunku kontynuacji wzrostu rentowności polskich obligacji. W dalszej części tygodnia ceny polskiego długu były relatywnie stabilne z uwagi na brak istotnych wydarzeń makroekonomicznych, a także ograniczony apetyt na ryzyko przed długim weekendem.

Dzisiejsze dane nt. koniunktury w polskim przetwórstwie s? naszym zdaniem neutralne dla cen polskich obligacji. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie przewidziana na pi?tek publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy dane będ? jednak neutralne dla cen polskich obligacji. W środę możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? na polskim rynku długu z uwagi na posiedzenie FOMC. Indeks ISM dla amerykańskiego przetwórstwa, a także występny szacunek PKB w strefie euro będ? naszym zdaniem neutralne dla polskiego rynku długu. Duże znaczenie dla polskiego rynku długu mog? mieć sondaże dotycz?ce II tury wyborów prezydenckich we Francji. W przypadku gdyby wskazywały one na wzrost prawdopodobieństwa zwycięstwa M. Le Pen mog? być one negatywne dla cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!