Analizy i badania

Posiedzenie FOMC i sondaże prezydenckie we Francji kluczowe dla rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,985, obligacji 5-letnich zwiększyły się do poziomu 2,904 (wzrost o 4pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,434 (wzrost o 2pb).</p>

>

W poniedziałek utrzymał się wzrost cen polskiego długu widoczny szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości, który wynikał przede wszystkim z publikacji wyników I tury wyborów prezydenckich we Francji wskazuj?cych na zwycięstwo E. Macrona. We wtorek doszło do korekty i spadku cen polskich obligacji. We wtorek Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję długu, na której sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9- i 10-letnich terminach zapadalności za 8,97 mld zł przy popycie równym 10,96 mld zł. Relatywnie niewielka różnica popytu pomiędzy podaż? oddziaływała w kierunku kontynuacji wzrostu rentowności polskich obligacji. W dalszej części tygodnia ceny polskiego długu były relatywnie stabilne z uwagi na brak istotnych wydarzeń makroekonomicznych, a także ograniczony apetyt na ryzyko przed długim weekendem.

Dzisiejsze dane nt. koniunktury w polskim przetwórstwie s? naszym zdaniem neutralne dla cen polskich obligacji. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie przewidziana na pi?tek publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy dane będ? jednak neutralne dla cen polskich obligacji. W środę możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? na polskim rynku długu z uwagi na posiedzenie FOMC. Indeks ISM dla amerykańskiego przetwórstwa, a także występny szacunek PKB w strefie euro będ? naszym zdaniem neutralne dla polskiego rynku długu. Duże znaczenie dla polskiego rynku długu mog? mieć sondaże dotycz?ce II tury wyborów prezydenckich we Francji. W przypadku gdyby wskazywały one na wzrost prawdopodobieństwa zwycięstwa M. Le Pen mog? być one negatywne dla cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!