Analizy i badania

Posiedzenie FED w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 2,020 (spadek o 5pb), 5-letnie do poziomu 2,470 (spadek o 7pb), a 10-letnie obniżyły się do poziomu 2,920 (spadek o 10pb).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek obserwowany był spadek stawek IRS, gdyż na rynku długu dominowały oczekiwania na gołębi? retorykę RPP, mimo opublikowanych dwa tygodnie temu wyższych od konsensusu krajowych danych o inflacji oraz PKB. Bardziej gołębi od oczekiwań inwestorów wydźwięk komunikatu po posiedzeniu jak również wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego oddziaływały w środę w kierunku dalszego spadku stawek IRS. W czwartek i pi?tek stawki IRS ustabilizowały się. Wpływ pi?tkowych danych z amerykańskiego rynku pracy na stawki IRS był ograniczony.

Opublikowana w pi?tek po zamknięciu rynków decyzja agencji Fitch o utrzymaniu ratingu Polski na dotychczasowym poziomie (A-) oraz jego stabilnej perspektywy jest neutralna dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie posiedzenie FOMC, które może sprzyjać podwyższonej zmienności stawek IRS. Podobny efekt będzie miało naszym zdaniem zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Krajowe dane o finalnej inflacji oraz bilansie płatniczym nie spotkaj? się w naszej ocenie z reakcj? rynku. Neutralne dla stawek IRS będ? naszym zdaniem również dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa i indeks NY Empire State) oraz wyniki badań koniunktury w strefie euro (wstępne indeksy PMI, indeks ZEW dla Niemiec).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!