Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie Fed w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,07 (wzrost o 14pb), 5-letnie do 1,76 (wzrost o 13pb), a 10-letnie do 2,09 (wzrost o 13pb). W zeszłym tygodniu doszło do wyraźnego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi (Niemcy, USA). Wzrostowi rentowności na rynkach bazowych sprzyjają obawy inwestorów o wzrost inflacji w najważniejszych światowych gospodarkach, co nasila ich oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne. W Polsce dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS była publikacja wyższych od wstępnego szacunku danych o inflacji. W środę NBP przeprowadził operację outright buy, w której odkupił obligacje o 13-, 14-, 15-, 16- i 30-letnich terminach zapadalności za 1,83 mld PLN, z czego 0,43 mld zł stanowiły obligacje skarbowe, a 1,40 mld zł obligacje BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID19. Operacja nie miała istotnego wpływu na krzywą. Od początku prowadzenia programu NBP skupił obligacje o łącznej wartości 143,08 mld zł. Z kolei w czwartek odbyła się aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadające w 2021 r. i 2022 r. za 3,36 mld PLN i sprzedało obligacje o 3-, 5-, 10- i 11-letnich terminach zapadalności za 3,57 mld PLN. Podobnie jak w przypadku operacji przeprowadzonej przez NBP, aukcja nie miała istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie Fed. Uważamy, że może ono przyczynić się do podwyższonej zmienności stawek IRS. Dane z amerykańskiego rynku nieruchomości, wyniki badań koniunktury dla najważniejszych europejskich gospodarek (indeksy PMI, indeks Ifo dla Niemiec), a także krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!