Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie FED w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 0,37 (wzrost o 9 pb), 5-letnie do poziomu 0,69 (wzrost o 20pb), a 10-letnie do 1,01 (wzrost o 25pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego wzrostu stawek IRS widocznego szczególnie na środkowym i długim końcu krzywej w ślad za rynkami bazowymi (Niemcy, USA). W efekcie, 10-letnie stawki IRS powróciły do poziomów sprzed ostatniej obniżki stóp procentowych. Wzrostowi rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyja odpływ kapitału z rynku pieniężnego na rynek akcji wraz ze wzrostem popytu inwestorów na ryzykowne aktywa. Wsparcie dla takiej oceny stanowi obserwowany w ostatnich tygodniach spadek indeksu VIX. Wzrost stawek IRS na krótkim końcu krzywej ograniczany był przez utrzymujący się silny popyt zgłaszany przez inwestorów na krajowe papiery o krótkich terminach zapadalności. W ubiegłym tygodniu BGK wyemitował obligacje za 8,5 mld PLN, a PFR za 12,0 mld PLN. W tym tygodniu wzrostowi stawek IRS może sprzyjać zaplanowane na środę posiedzenie FED. Uważamy, że publikacje danych z USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) będą neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!