Analizy i badania

Posiedzenie FED nie wpłynie istotnie na stawki IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,79, 5-letnie zwiększyły się do 2,08 (wzrost o 1pb), a 10-letnie zmniejszyły się do 2,44 (spadek o 1pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia ze stabilizację stawek IRS na całej długości krzywej. Publikacja słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro, a także konferencja po posiedzeniu EBC miały ograniczony wpływ na krzyw?. W pi?tek odbyły się aukcje długu (podstawowa i uzupełniaj?ca), na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9- i 28- letnich terminach zapadalności za 8,5 mld PLN przy popycie równym 11,7 mld PLN. Aukcja nie miała wpływu na stawki IRS.

W tym tygodniu kluczowe dla stawek IRS będ? dane o PKB w strefie euro, które mog? oddziaływać w kierunku ich wzrostu. Przeciwny efekt mog? mieć krajowe dane o PKB. Publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa będzie najprawdopodobniej neutralna dla rynku. Uważamy, że posiedzenie FED nie będzie miało istotnego wpływu na stawki IRS. Ograniczony wpływ na krzyw? będ? miały także wstępne dane o inflacji w strefie euro, a także dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Bez istotnego wpływu na rynek będzie także ewentualna publikacja danych o PKB w USA.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!