Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie EBC w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,6288 (umocnienie złotego o 0,1%). Najważniejszym wydarzeniem z punktu widzenia zmienności kursu EURPLN była zaskakująca decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych o 100pb, podczas gdy konsensus zakładał podwyżkę o 50pb. Doprowadziło to do przejściowego umocnienia złotego. Tylko przejściowa aprecjacja polskiej waluty w reakcji na silne zaostrzenie polityki pieniężnej oraz wzrost oczekiwań na dalsze podwyżki stóp procentowych sugeruje, że nastroje inwestorów pozostają pod silnym wpływem wojny w Ukrainie, a premia za ryzyko pozostaje wysoka.

W ubiegłym tygodniu kursu EURUSD kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym. Umocnieniu dolara sprzyjało zwiększenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlane wzrostem indeksu VIX. Częściowo mogło być to spowodowane obawą inwestorów o wpływ zapowiadanego kolejnego pakietu sankcji państw Zachodu na Rosję na aktywność gospodarczą i inflację na świecie.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie posiedzenie EBC, podczas którego możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością kursu złotego. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!