Analizy i badania

Posiedzenie EBC w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,91 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,275 (spadek o 2pb), a 10-letnie zwiększyły się do poziomu 3,7809 (wzrost o 4pb).</p>

>

Przez cały tydzień na polskim rynku długu utrzymywała się niska płynność. Najważniejszym wydarzeniem była pi?tkowa publikacja wyraźnie słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy. Doprowadziła ona do przejściowego spadku stawek IRS widocznego na całej długości krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. W naszej ocenie będzie ono sprzyjało podwyższonej zmienności stawek IRS. Zaplanowane na środę posiedzenie RPP będ? w naszej ocenie neutralne dla złotego. Przewidziana na pi?tek aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona zapewne po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!