Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie EBC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 3,83 (wzrost o 56pb), 5-letnie do 3,78 (wzrost o 38pb), a 10-letnie do 3,76 (wzrost o 28pb). W ubiegłym tygodniu doszło do silnego wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi, widocznego szczególnie na krótkim końcu krzywej. Wyższym rentownościom obligacji na rynkach bazowych sprzyjał jastrzębi wydźwięk ubiegłotygodniowego posiedzenia FOMC. Lokalnie czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS jest napięta sytuacja na Ukrainie.

Opublikowane dzisiaj rano wyniki badań koniunktury w Chinach są naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na dzisiaj publikacja wstępnych danych o wzroście PKB w Polsce w 2021 r., które mogą przyczynić się do wzrostu stawek IRS. W przeciwnym kierunku może oddziaływać natomiast zaplanowana na wtorek publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Uważamy, że pozytywne dla stawek IRS mogą okazać się również wstępne dane o inflacji w strefie euro. Z kolei zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC będzie w naszej ocenie sprzyjać podwyższonej zmienności stawek IRS. Pozostałe dane ze światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!