Aktualności firm stowarzyszonych

Posiedzenie EBC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,72 (wzrost o 10pb), 5-letnie do 1,69 (wzrost o 18pb), a 10-letnie do 1,72 (wzrost o 20pb).

W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Było to związane ze spadkiem awersji do ryzyka wraz z obniżeniem prawdopodobieństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Do wzrostu rentowności obligacji na rynkach bazowych przyczyniła się także publikacja lepszego od oczekiwań indeksu ISM poza przetwórstwem w USA. Opublikowane w piątek dane z amerykańskiego rynku pracy nie miały istotnego wpływ na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie posiedzenie EBC, które może przyczynić się do podwyższonej zmienności stawek IRS. Uważamy, że posiedzenie RPP, dane z Polski (bilans płatniczy, finalne dane o inflacji) oraz z USA (inflacja CPI, sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) będą miały ograniczony wpływ na krzywą.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!