Posiedzenie EBC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich obniżyły się do poziomu 1,774 (spadek o 1pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,455 (spadek o 2pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,038 (spadek o 1pb).</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia z kontynuacj? wzrostu rentowności polskich obligacji w ślad za rynkami bazowymi, co zwi?zane było ze zwiększeniem oczekiwań rynku na dalsz? normalizację polityki monetarnej w USA. We wtorek doszło do odwrócenia trendu i do czwartku utrzymywał się spadek rentowności polskich obligacji. Najprawdopodobniej było to zwi?zane z wyższym popytem na polski dług z uwagi na jego relatywnie niskie ceny. W czwartek na otwarciu ceny polskich obligacji były wyższe niż na środowym zamknięciu, gdyż w Minutes z wrześniowego posiedzenia FOMC nie znalazły się informacje, które wskazywałyby na znacz?cy wzrost prawdopodobieństwa szybszej od oczekiwań rynkowych normalizacji polityki monetarnej w USA. W pi?tek ceny polskiego długu były stabilne.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie czwartkowe posiedzenie EBC. Uważamy, że podczas konferencji po posiedzeniu możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? cen polskich obligacji. Sumaryczny wpływ krajowych danych nt. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej może być lekko pozytywny dla cen polskiego długu. Dane z amerykańskiej gospodarki (produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy domów, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeksy NY Empire State oraz Philadelphia FED) oraz krajowe dane nt. zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będ? w naszej ocenie neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!