Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie EBC w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 7,49 (wzrost o 10pb), 5-letnie do 6,78 (wzrost o 18pb), a 10-letnie do 6,46 (wzrost o 22pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Zwiększeniu rentowności na rynkach bazowych sprzyjają nasilające się oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne w warunkach utrzymującego się silnego wzrostu inflacji. Do nasilenia się tych oczekiwań przyczyniła się m.in. publikacja wyższych od konsensusu rynkowego wstępnych danych o inflacji w strefie euro. Lokalnie czynnikiem pozytywnym dla stawek IRS były również wyższe od oczekiwań krajowe wstępne dane o inflacji, które również okazały się wyższe od oczekiwań rynku.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie posiedzenie EBC, które może sprzyjać podwyższonej zmienności stawek IRS. Do wzrostu stawek IRS, w szczególności na krótkim końcu krzywej może przyczynić się natomiast publikacja danych o inflacji w USA. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS. Stawki IRS pozostaną jednocześnie pod wpływem utrzymującej się podwyższonej awersji do ryzyka w regionie związanej z wojną w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!