Analizy i badania

Posiedzenie EBC oraz dane z USA w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,592 (spadek o 1pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,033 (spadek o 7pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,616 (spadek o 11pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z łagodnym spadkiem rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. W naszej ocenie wynikało to ze wzrostem oczekiwań rynku na łagodzenie polityki monetarnej przez EBC w tym tygodniu. Wsparcie dla takiej oceny stanowi podobny wzrost cen obligacji niemieckich.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? czwartkowe posiedzenie EBC oraz pi?tkowy odczyt zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Choć oczekujemy, że EBC złagodzi politykę monetarn?, naszym zdaniem skala tego łagodzenia będzie mniejsza niż oczekuje rynek, co może przyczynić się do lekkiego wzrostu rentowności polskich obligacji. W tym samym kierunku oddziaływać będ? również dane z amerykańskiego rynku pracy potwierdzaj?ce, iż znajduje się on w równowadze. Zwiększ? one zapewne oczekiwania inwestorów na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki monetarnej przez FED na grudniowym posiedzeniu. Dodatkowo negatywne dla cen polskiego długu mog? być wtorkowe i środowe wyst?pienia szefowej FED J. Yellen, które również mog? nasilić oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp FED na grudniowym posiedzeniu. Krajowe dane (finalny PKB, wstępna inflacja, PMI dla przetwórstwa) oraz konferencja po posiedzeniu RPP pozostan? w cieniu posiedzenia EBC i danych z rynku pracy w USA, dlatego ich wpływ na ceny polskich obligacji będzie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!