Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie EBC może podwyższyć zmienność stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,20 (wzrost o 2pb), 5-letnie do 0,52 (wzrost o 5pb), a 10-letnie do 0,96 (wzrost o 5pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS w Polsce w ślad za rynkami bazowymi (USA, Niemcy). Wzrost rentowności obligacji na rynkach bazowych wynikał z rosnących oczekiwań inwestorów, że porozumienie w sprawie nowego pakietu fiskalnego w USA zostanie osiągnięte jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach stawki IRS pozostaną pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa oraz negocjacji w sprawie pakietu fiskalnego w USA. Zaplanowana na ten tydzień publikacja wstępnych danych o krajowej inflacji może sprzyjać w naszej ocenie lekkiemu spadkowi stawek IRS. Do wzrostu stawek IRS może przyczynić się natomiast wstępny szacunek PKB w strefie euro i Niemczech. W kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS może oddziaływać posiedzenie EBC. Zaplanowana na ten tydzień publikacja indeksu Ifo w Niemczech będzie naszym zdaniem neutralna dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!