Analizy i badania

Posiedzenie EBC może podwyższyć zmienność na rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 1,86 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu do 2,22 (spadeko 4pb), a 10-letnie do 2,61 (spadeko 4pb).</p>

>

Najważniejszym wydarzeniem dla stawek IRS była konferencja prasowa po posiedzeniu RPP, na której prezes NBP A. Glapiński wyraził opinię, zgodnie z któr? inflacja pozostanie niska w kolejnych kwartałach, a stopy procentowe prawdopodobnie nie zostan? podniesione również w 2020 r. W efekcie w czwartek doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej. W pozostałe dni stawki IRS charakteryzowały się nisk? zmienności?.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowane na wtorek głosowanie w brytyjskim parlamencie dotycz?ce porozumienia z UE w sprawie Brexit. Naszym zdaniem istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie ono odrzucone, co będzie oddziaływało w kierunku wzrostu awersji do ryzyka, zwiększenia stawek IRS oraz spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. Z relatywnie wysok? zmienności? stawek IRS możemy mieć do czynienia także w czwartek ze względu na posiedzenie EBC. Wyniki badań koniunktury w strefie euro (PMI), liczne dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa), a także krajowe dane o inflacji i bilansie płatniczym nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzyw? dochodowości.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!