Analizy i badania

Posiedzenie EBC i zatrudnienie poza rolnictwem w USA kluczowe dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2703 (osłabienie złotego o 0,7%).</p>

>

W poniedziałek złoty osłabiał się w reakcji na wyższe od oczekiwań indeksy PMI dla strefy euro. We wtorek zestrzelenie przez Turcję rosyjskiego bombowca doprowadziło do wzrostu awersji do ryzyka. W konsekwencji kurs złotego, podobnie jak kilka innych walut rynków wschodz?cych znalazły się w trendzie deprecjacyjnym w ślad za tureck? lir?, który utrzymał się do czwartku. W kierunku osłabienia złotego oddziaływał również wzrost ryzyka politycznego w Polsce, zwi?zany z nasilaj?cym się sporem wokół wyboru członków Trybunału Konstytucyjnego. W środę miało miejsce przejściowe umocnienie złotego, do którego przyczyniły się gołębie sygnały z EBC nt. dalszego łagodzenia polityki monetarnej. W pi?tek miała miejsce korekta zwi?zana głównie z powrotem części inwestorów z USA na rynek po czwartkowym Święcie Dziękczynienia w USA.

W tym tygodniu najważniejsze dla kształtowania kursu złotego będ? czwartkowe posiedzenie EBC oraz pi?tkowa publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy. Choć oczekujemy, że EBC złagodzi politykę monetarn?, w naszej ocenie skala jej rozluźnienia będzie mniejsza niż oczekuje tego rynek, co będzie oddziaływało w kierunku osłabienia złotego. Polska waluta może również tracić na wartości w reakcji na dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA, które w naszej ocenie potwierdz?, iż amerykański rynek pracy znajduje się w równowadze i będ? stanowić wsparcie dla naszego scenariusza podwyżki stóp w grudniu przez FED. Dodatkowo negatywne dla złotego mog? być wtorkowe i środowe wyst?pienia szefowej FED J. Yellen, które również mog? nasilić oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp FED na grudniowym posiedzeniu. Uważamy, że krajowe dane (finalny PKB, wstępna inflacja, PMI dla przetwórstwa), konferencja po posiedzeniu RPP oraz wyniki badań koniunktury w USA i w Chinach pozostan? w cieniu posiedzenia EBC i danych z amerykańskiego rynku pracy. Tym samym ich wpływ na kurs złotego będzie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!