Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenia RPP i EBC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,79 (wzrost o 21pb), 5-letnie do 1,47 (wzrost o 21pb), a 10-letnie do 1,86 (wzrost o 17pb). W ubiegłym tygodniu doszło do znaczącego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej. Takiej tendencji sprzyjały rosnące oczekiwania rynkowe na zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce (po publikacji wyższej od oczekiwań inflacji) oraz w strefie euro (po jastrzębich wypowiedziach niektórych członków EBC). W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy silny wzrost spreadu pomiędzy polskimi i niemieckimi obligacjami, a tym samym w przypadku 5- i 10-letnich obligacji kształtował się on już na poziomie tylko o 40-50 pb niższym niż przed wybuchem pandemii.

Opublikowane dzisiaj rano dane o zamówieniach w niemieckim przetwórstwie nie mają naszym zdaniem istotnego znaczenia dla krzywej. W tym tygodniu kluczowe w centrum uwagi rynku będą posiedzenia RPP oraz EBC. W naszej ocenie, posiedzenie RPP będzie sprzyjało spadkowi stawek IRS, podczas gdy posiedzenie EBC będzie miało przeciwny wpływ. Indeks ZEW dla Niemiec, jak również dane o chińskim bilansie handlowym nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!