Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Posiedzenia FOMC i EBC w centrum uwagi rynków

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do 5,90 (spadek o 1pb), 5-letnie do 5,12 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 5,17 (spadek o 14pb). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Zmniejszeniu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjało obniżenie oczekiwań części inwestorów na dalsze podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne, co było kontynuacją tendencji sprzed dwóch tygodni nasilonych przez publikacje niższych od oczekiwań danych o inflacji w strefie euro (por. MAKROmapa z 05.06.2023). Posiedzenie RPP, a także wypowiedzi prezesa NBP podczas konferencji prasowej nie miały istotnego wpływu na krzywą. W piątek stawki IRS kontynuowały spadki.

W tym tygodniu, w centrum uwagi inwestorów będą posiedzenia FOMC i EBC. Uważamy, że pierwsze z nich będzie oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS podczas gdy drugie może przyczynić się do podwyższonej zmienności na rynku. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!