Aktualności firm stowarzyszonych

Posiedzenia FED oraz EBC neutralne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2777 (umocnienie złotego o 0,8%). W poniedziałek doszło do umocnienia złotego w ślad za wzrostem kursu EURUSD. Umocnieniu euro względem dolara sprzyjała publikacja wyraźnie słabszego od oczekiwań indeksu ISM dla amerykańskiego przetwórstwa. W kolejnych dniach mieliśmy do czynienia z dalszą łagodną aprecjacją polskiej waluty wspieraną przez spadek światowej awersji do ryzyka odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX. W piątek doszło do osłabienia złotego w reakcji na wyraźnie wyższe od oczekiwań dane o zatrudnienia poza rolnictwem w USA.

Ze względu na wzrost kursu EURUSD i umocnienie złotego względem euro, polska waluta zyskiwała na wartości również względem dolara amerykańskiego oraz franka szwajcarskiego. W ubiegłym tygodniu odnotowano natomiast wzrost kursu GBPPLN, będący efektem silnego umocnienia funta względem euro, któremu sprzyjało rosnące prawdopodobieństwo uzyskania przez Torysów większości w brytyjskim parlamencie, co umożliwiłoby przeprowadzenie Brexitu w oparciu o umowę wynegocjowaną przez B. Johnsona.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą posiedzenia najważniejszych banków centralnych (FED i EBC). Uważamy jednak, że nie będą miały one istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Bez istotnego znaczenia dla rynku będą również dane z USA (inflacja oraz sprzedaż detaliczna), Niemiec (indeks ZEW) oraz Polski (finalna inflacja). Do umocnienia złotego względem głównych walut może przyczynić się natomiast zakładane przez nas uzyskanie przez Torysów większości parlamentarnej w zaplanowanych na czwartek przedterminowych wyborach w Wielkiej Brytanii (patrz powyżej). Ze względu na oczekiwane przez nas umocnienie funta brytyjskiego może dojść do wzrostu kursu GBPPLN. Inwestorzy będą najprawdopodobniej dyskontowali przedstawiony powyżej wynik wyborów w najbliższych dniach, a w rezultacie zarysowane tendencje rynkowe będą obserwowane przez cały tydzień.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!