Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Posiedzenia Fed i EBC w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 6,28 (wzrost o 3pb), 5-letnie do 5,31 (wzrost o 12pb), a 10-letnie do 5,23 (wzrost o 10pb). Podobnie jak kurs złotego, stawki IRS charakteryzowały się niską zmiennością w ubiegłym tygodniu. Stabilizacji krajowych stóp procentowych sprzyjał brak istotnych zmian stawek IRS na rynkach bazowych w oczekiwaniu na posiedzenia głównych banków centralnych w tym tygodniu.

W tym tygodniu kluczowe dla stawek IRS posiedzenia Fed (środa) oraz EBC (czwartek), które będą oddziaływać w kierunku ich wzrostu. W centrum uwagi rynku będzie również zaplanowana na dzisiaj publikacja wstępnych danych o wzroście PKB w Polsce w 2022 r., które mogą przyczynić się do obniżenia stawek IRS. W tym samym kierunku może oddziaływać zaplanowana na środę publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Przewidziane na ten tydzień pozostałe dane ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. Ważnym czynnikiem wpływającym na krzywą dochodowości pozostaną informacje dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!