Porównanie cen transferowych 2017 – CEE

<p style="text-align: justify;">Kwestie cen transferowych są przedmiotem zainteresowania administracji podatkowej państw Europy Środkowo-Wschodniej. W chwili obecnej prawie wszystkie kraje regionu posiadają zaawansowaną koncepcję regulacji cen transferowych. Temat ten jest jednym z najważniejszych zagadnień interesujących zarówno przedsiębiorców, jak i organy podatkowe.</p>

>

Rygorystyczne przepisy oraz ci?gły rozwój ustawodawstwa  skutkuje wzrostem liczby audytów dokonywanych w przedsiębiorstwach przez organy podatkowe.

Przedstawiamy Państwu podstawow? wiedzę i najnowsze informacje na temat aspektów dotycz?cych cen transferowych w naszym  Przegl?dzie Cen transferowych 2017 dla Europy Środkowo-Wschodniej.  Analiza ta przedstawia szczegółowe dane w odniesieniu do cen transferowych dla następuj?cych państw Europy Środkowo-Wschodniej: Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja.  Poruszane sprawy obejmuj? m.in: regulacje prawne, wskazówki administracyjne, określenie kontrolowanych podmiotów, stosowane metody ustalania cen transakcyjnych, uprzednie porozumienia cenowe, wymogi dotycz?ce dokumentacji, terminy, kary i inne kluczowe obszary.

Wierzymy, że informacje które zostały zawarte w  Przegl?dzie Cen transferowych 2017 dla Europy Środkowo-Wschodniej  będ? ciekawe i  przydatne. Aby uzyskać dodatkowe informacje w tym temacie zachęcamy Państwa do kontaktu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!