Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Popyt zagraniczny wspiera polskie przetwórstwo

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększyłsię w styczniu do 51,9 pkt. wobec 51,7 pkt. w grudniu, kształtując się powyżej naszej prognozy (51,2 pkt.) i konsensusu rynkowego (51,3 pkt.). Wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji oraz czasu dostaw), podczas gdy przeciwny wpływ miały niższe wkłady składowych dla zatrudnienia i zapasów materiałów.

W styczniu odnotowano wzrost zamówień eksportowych w najszybszym tempie od stycznia 2018 r., z kolei zamówienia ogółem rosły tylko w nieznacznie szybszym tempie niż w grudniu. Wskazuje to na osłabienie popytu krajowego przy jednoczesnym kluczowym znaczeniu popytu zagranicznego w kształtowaniu ożywienia. Pomimo wzrostu zamówień, bieżąca produkcja nadal spadała – już trzeci miesiąc z rzędu. Zgodnie z raportem Markit wynikało to z ograniczonych możliwości produkcyjnych wynikających między innymi z konieczności odbywania kwarantanny przez pracowników fabryk. Dodatkowo, produkcję mogły ograniczać również ograniczenia podażowe. Na skutek niedoborów materiałów oraz wąskich gardeł w łańcuchach dostaw inflacja kosztów osiągnęła w styczniu najwyższy poziom od kwietnia 2011 r., a czas dostaw znacznie się wydłużył (wyższe wyniki odnotowano jedynie w marcu i kwietniu zeszłego roku). Opublikowane dzisiaj wyniki badań koniunktury stanowią wsparcie dla naszej niższej od konsensusu prognozy dynamiki produkcji przemysłowej w styczniu (0,0% r/r wobec 11,9% w grudniu).

Generalny wydźwięk PMI jest jednak optymistyczny. Wskaźnik oczekiwanej produkcji w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy spadł z 31-miesięcznego maksimum odnotowanego w grudniu ub. r., ale nadal utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Styczniowy raport PMI potwierdza, że w najbliższych miesiącach wzrost popytu w branżach eksportowych będzie czynnikiem dynamizującym wzrost produkcji przemysłowej. Jest to zgodne z naszym scenariuszem przyspieszenia wzrostu eksportu w I poł. 2021 r. Dzisiejsze wyniki badań koniunktury dla polskiego przetwórstwa są lekko pozytywne dla złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!