Analizy i badania

Popyt krajowy jedynym silnikiem wzrostu gospodarczego

<p style="text-align: justify;">Struktura finalnych danych o PKB potwierdziła, że w przeciwieństwie do I kw., kiedy wzrost gospodarczy w Polsce był efektem ożywienia zarówno popytu krajowego, jak i zagranicznego, ekspansja polskiej gospodarki w II kw. była zasługą jedynie popytu krajowego.</p>

>

Wyraźny spadek wkładu eksportu netto do wzrostu PKB został zrekompensowany przez zmniejszenie negatywnej kontrybucji wkładu zapasów (z -1,5 pkt. proc. do -0,2 pkt. proc. w II kw.). W kolejnych kwartałach br., wraz z oczekiwan? popraw? sytuacji gospodarczej w strefie euro oraz ożywieniem w inwestycjach infrastrukturalnych i budownictwie mieszkaniowym tempo wzrostu gospodarczego zwiększy się w drugiej połowie br. Zaktualizowan? prognozę wzrostu gospodarczego na lata 2015-2016, uwzględniaj?c? niższy punkt startowy w II kw. oraz opublikowane dziś dane o strukturze PKB, przedstawimy w MAKROmapie w dn. 7.09.2015.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!