Aktualności firm stowarzyszonych

Pomoc publiczna dla firm w okresie pandemii COVID-19 - ankieta oceny instrumentów wsparcia

W związku z pojawieniem się wiosną 2020 roku pandemii COVID-19, przedsiębiorstwom które zostały dotknięte wywołanymi nią skutkami, została zaoferowana pomoc ze strony państwa.

Przyjęła ona różne formy i znalazła swoje odzwierciedlenie w postaci wielu instrumentów, z których, w zależności od spełnienia określonych warunków, mogły skorzystać różne podmioty.

Obecnie nadszedł czas na ocenę zarówno samych programów, jak i całego procesu mającego na celu skorzystanie z zaoferowanej w ten sposób pomocy.

W związku z powyższym, wspólnie z partnerami projektu: Business Centre Club oraz firmą Sedlak&Sedlak przygotowaliśmy ankietę, która pozwoli na zebranie informacji dotyczących oceny poszczególnych instrumentów wsparcia przez ich faktycznych beneficjentów. 

Zebrane w ten sposób informacje umożliwią dokonanie posumowania oraz przypisanie poszczególnym programom pomocowych odpowiedniej oceny ich znaczenia dla biznesu.

Będą również wskazówką dla konstruowanych w przyszłości instrumentów i programów pomocowych oferowanych przez państwo oraz organizacji procesów przyznawania wsparcia przedsiębiorcom zgodnie z ich potrzebami.

Link do ankiety:

https://opinie.mobi/token/RETY5YH

Wynikami analizy zebranych danych oraz oceną, pogłębioną również poprzez stanowisko różnych organizacji, podzielimy się z Państwem oraz wszystkimi jego uczestnikami w formie raportu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!