Partnerzy

Polsko-Francuskie Studia Zarządzania typu MBA

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Studia prowadzone są na Uniwersytecie Łódzkim, we <strong>współpracy z Instytutem Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Lyon 3 </strong>we Francji. <strong>Działamy już od 25 lat</strong>. Jesteśmy jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych programów tego typu w Polsce. Przeszkoliliśmy blisko <strong>600 polskich i francuskich menedżerów oraz przedsiębiorców</strong>.</span></p>

>

Program ma charakter kameralny, gdyż co roku przyjmujemy około 20 słuchaczy z Polski i Francji. Wykłady prowadzone s? w języku polskim i francuskim przez renomowanych profesorów i konsultantów przedsiębiorstw z Lyonu i Łodzi.

Program kończy się przygotowaniem projektu biznesowego nastawionego na rozwi?zanie konkretnego problemu menedżerskiego w Państwa firmie. Praca dyplomowa przygotowywana jest w języku francuskim i broniona przed polsko-francusk? komisj?. Atutem programu jest otrzymanie francuskiego dyplomu zarz?dzania: Master Management et Administration des Entreprisesoraz polskiego dyplomu zarz?dzania typu MBA.

Nasz program pozwala doskonale ł?czyć pracę ze studiami. Zajęcia odbywaj? się przez 3 semestry, w pi?tki wieczorem, soboty i niedziele do południa, co nie koliduje z obowi?zkami zawodowymi. Niew?tpliwym atutem naszej oferty, obok wysokiego poziomu kształcenia, jest konkurencyjna cena – 7 500 złotych za cały cykl studiów dla studentów z krajów UE.

Nasi absolwenci s? bardzo cenieni przez francuskich pracodawców działaj?cych w Polsce oraz przez polskie firmy współpracuj?ce z Francj?.  

Licz?c na zainteresowanie Państwa firmy zapraszamy potencjalnych kandydatów do bezpośredniego kontaktu mailowego z sekretarzem programu – cbsful(@)uni.lodz.pl

Zapisy przyjmujemy do 25 września 2017 r.

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na naszej stronie: http://francemba.uni.lodz.pl/

Francuski w Łodzi:
https://www.dropbox.com/s/wwjit5od6o3i5qy/ALFR_TREE_MASTER.m4v?dl=0  

Licz?c, iż Państwa firma znajdzie się w naszej sieci partnerów programu, pozostaję z wyrazami szacunku  

Prof. dr hab. Tomasz Domański

Dyrektor Polsko-Francuskiego Programu Studiów Zarz?dzania  typu MBA

Polsko-Francuskie Studia w zakresie Zarz?dzania typu MBA, Uniwersytet Łódzki

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!