Aktualności firm stowarzyszonych

Polskie MŚP teoretycznie są eko. W praktyce do zielonych inwestycji z rezerwą podchodzi aż 83 proc. firm

Firmy z polskiego sektora MŚP wyraźnie różnią się między sobą podejściem do ekologii w biznesie i dbania o środowisko naturalne – wynika z najnowszego raportu EFL „Zielona energia w MŚP. Pod lupą”. Najliczniejsza jest grupa EKOsceptyków, którzy dbają o środowisko, bo muszą. Stanowi 38 proc. mikro, małych i średnich firm. Na drugim końcu są EKOodpowiedzialni, czyli realizujący proekologiczne aktywności z przekonania, że warto to robić. Takich przedsiębiorców jest jednak dwukrotnie mniej niż EKOsceptyków – 17 proc. MŚP. Co czwarta firma – EKOodporna – nie troszczy się o klimat w ogóle.

– Już rok temu badając obszar społecznej odpowiedzialności biznesu, wskazywaliśmy na istnienie globalnego megatrendu, jakim jest troska biznesu o środowisko naturalne. Polskie MŚP z pewnością są siłą napędową krajowej gospodarki, ale czy tak jest też z (r)ewolucją ekologiczną? Z najnowszej edycji raportu EFL „Pod lupą” wynika, że idą w zielone rozwiązania, ale najczęściej wtedy, gdy im się to opłaca lub jest to obowiązkowe. Ostatnie miesiące, w których mieszkańcy całego świata mierzą się z pandemią koronawirusa, wyraźnie pokazują, że tylko budowanie biznesu zrównoważonego pomoże oprzeć się zawirowaniom i sprostać wyzwaniom współczesnego świata. A jednym z nich jest dążenie do minimalizacji negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Dlatego w EFL chcemy wspierać firmy, które decydują się wkroczyć na zieloną ścieżkę. Aby robić to skuteczniej, postanowiliśmy przyjrzeć się podejściu firm do ekologii, a także ich potrzebom i oczekiwaniom – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL S.A.

Cztery strategie: EKOscpetycy w przewadze

W najnowszym raporcie „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” EFL dokonał segmentacji postaw MŚP wobec ekologii. W oparciu o trzy grupy kryteriów takie jak opinie na temat ekologii, ekomotywacje, bariery w inwestowaniu w ekologię, podzielił polskie firmy na cztery grupy z uwagi na ich ekostrategie. Na jednym końcu znaleźli się EKOsceptycy, którzy dbają o środowisko, bo zmuszają ich do tego przepisy. Jest to najliczniejsza grupa, która stanowi 38 proc. mikro, małych i średnich firm. Bardzo liczna jest grupa EKOodpornych (26 proc.), czyli firm, które w ogóle nie dbają o środowisko, bo nie widzą w tym żadnego potencjału biznesowego. Co piąty przedsiębiorca patrzy na ekologię przez pryzmat biznesu – EKObiznesowi podejmują zielone aktywności do budowania wizerunku. Najmniej jest firm EKOodpowiedzialnych. Tylko 17 proc. MŚP realizuje proekologiczne aktywności z poczucia społecznej odpowiedzialności i przekonania, że tak należy.

Zielona praktyka odbiega od teorii

EKOświadomość polskich przedsiębiorców jest na wysokim poziomie – niemal wszyscy (93 proc.) twierdzą, że ich branża ma wpływ na środowisko. Tak wygląda teoria. A w praktyce? Tylko niespełna co drugi przedstawiciel sektora MŚP (46 proc.) deklaruje, że jego firma dba o klimat. To ciekawe tym bardziej, że w ubiegłorocznym raporcie EFL „CSR w MŚP. Pod lupą” ochrona środowiska, obok edukacji, była wymieniana jako obszar życia społecznego numer jeden, na który mikro, małe i średnie firmy mogą wywierać największy wpływ.

W związku z tym, że MŚP stosują strategię skoncentrowaną na poprawianiu marżowości, ekoaktywności są realizowane tylko wtedy, kiedy to się opłaca, wymaga tego klient lub regulacje. Dlatego prawie wszystkie firmy segregują śmieci (99 proc.) i utylizują odpady (97 proc.). Aktywności, które nie są obowiązkowe, podejmowane są kilkakrotnie rzadziej. Co czwarte MŚP współpracuje z firmami, które dbają o ekologię, co piąte prowadzi działania związane z lokalną społecznością lub eliminuje plastik z opakowań. Obszarem, gdzie rachunek ekonomiczny skłania do ekoinwestycji, jest energia odnawialna. Jest z nią „za pan brat” 1 na 10 MŚP, w tym dwa razy więcej średnich firm (18 proc.) niż mikro (9 proc.).

 

 

Przemysław Mazur, prezes LuxRad, polskiego producenta grzejników, podkreśla jednak, że nasze społeczeństwo jest obecnie na etapie zwracania na ekologię zdecydowanie większej uwagi niż jeszcze kilka lat temu. – Choć ta pozytywna ekomoda dotarła do Polski zdecydowanie później niż do krajów zachodnich, nasze doświadczenia jasno wskazują, że będzie się umacniać, i to zarówno w wymiarze wizerunkowym, jak i biznesowym. Na przykład my pracujemy obecnie nad tym, żeby zmienić opakowania na kartony, które będą łatwiejsze w recyklingu, między innymi dlatego, że nasz klient, niemiecka firma, wymaga 100% recyklingu opakowań. Firmy na całym świecie coraz częściej patrzą na swoich dostawców przez pryzmat ich działań prospołecznościowych – one niejednokrotnie stają się „języczkiem u wagi” przy wyborze finalnego partnera do współpracy – mówi Przemysław Mazur.

Pod wiatr, pod prąd

Z raportu „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” jasno widać, że spontaniczna znajomość odnawialnych źródeł energii nie przysparza naszym firmom żadnych problemów. Na fotowoltaikę wskazuje 98 proc. zapytanych, energię wodną – 95 proc., a wiatraki – 92 proc. Gorzej wygląda temat wdrożeń. Zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw w ogóle nie korzysta z energii odnawialnej, a tylko 4 proc. MŚP inwestuje w fotowoltaikę. Przed takimi ekoinwestycjami powstrzymują ich przede wszystkim wysokie koszty oraz długi okres zwrotu.

Także pojazdy wykorzystywane w działalności MŚP jadą pod prąd. We flotach firmowych królują silniki benzynowe – 68 proc., hybrydy to tylko 1 proc. aut, a napędy elektryczne jeszcze muszą poczekać na swoje „pięć minut”. Czemu? Podobnie jak z odnawialnymi źródłami elektrycznymi, zakup auta elektrycznego wiąże się ze zbyt wysokim kosztem, do tego ma mały zasięg, a sieć stacji ładowania w Polsce jest jeszcze mocno „dziurawa”.

Zielony kierunek w EFL

EFL już od wielu lat jest przekonany, że dbałość o otoczenie naturalne przynosi korzyści każdemu, kto wychodzi z tego założenia i wdraża je w życie. Dlatego nie tylko jako firma korzysta z licznych ekorozwiązań angażujących pracowników czy czerpiących z zielonej energii – na przykład wymieniając własną flotę na auta ekologiczne. – To zielone podejście chcemy propagować dalej wśród mikro, małych i średnich firm, udostępniając odpowiednie rozwiązania. Takim z pewnością jest leasing aut elektrycznych, a od niedawna również finansowanie paneli fotowoltaicznych, które proponujemy naszym klientom – mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem EFL „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” – link

***

Raport „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” jest dziesiątym opracowaniem z serii „Pod lupą” wydanym przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. w ramach autorskiego projektu „Europejski Fundusz Modernizacji Polskich Firm”. Pierwszy charakteryzował kondycję sektora MŚP w Polsce („MŚP pod lupą”, 2011), drugi poświęcony był gospodarstwom rolnym („Agro pod lupą”, 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty działalności transportowej („Transport pod lupą”, 2013), czwarte – młodych na rynku pracy („Młodzi na rynku pracy. Pod lupą”, 2014), piąte – innowacje („Innowacje w MŚP. Pod lupą”, 2015). Szósty raport przedstawiał inwestycje prowadzone przez MŚP („Inwestycje w MŚP. Pod lupą”, 2016). Siódme wydanie dotyczyło pokolenia milenialsów („Millenialsi w MŚP. Pod lupą”, 2017). Ósmy raport przedstawiał wielostronny obraz budownictwa („Budownictwo przyszłości. Pod lupą”, 2018). Natomiast, dziewiąte wydanie pokazywało, ile MŚP wiedzą o społecznej odpowiedzialności biznesu („CSR w MŚP. Pod lupą”, 2019).

Obecna edycja koncentruje się na obszarze ekologii, energii odnawialnej, elektromobilności i aktywności MŚP na tych polach. Raport, podobnie jak poprzednie edycje, opiera się na badaniach (ilościowym i jakościowym) zleconych przez EFL S.A. niezależnemu podmiotowi, rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki związanej z ekologią.

Metodologia badania:

Badanie ilościowe zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL S.A. z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju, z różnych branż. W sumie zrealizowano 500 wywiadów. 40 proc. stanowili mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, 30 proc. mali przedsiębiorcy zatrudniający do 49 osób, tyle samo średni przedsiębiorcy z maksimum 249 osobami na pokładzie. W raporcie zastosowano wnioskowanie dla MŚP w Polsce (analiza wielkości firm, regionów Polski i całej populacji). Są to wyniki przeważone do struktury firm w Polsce według operatora regon. Przygotowane w ten sposób dane pozwalają analizować i opisywać na poziomie całej populacji firm w Polsce. Badanie wykonano metodą telefonicznych ankiet (CATI) od 11 do 29 maja 2020 roku.

Więcej informacji udziela:

Maja Lidke
Europejski Fundusz Leasingowy
Tel.: 603 630 166
E-mail: maja.lidke@efl.com.pl
 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!