Analizy i badania

Polskie firmy technologicznie innowacyjne nadal mocne w Europie Środkowej

<p style="text-align: justify;">Warszawa, 28 października 2015 r. – W 16. edycji rankingu Deloitte najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej znalazło się 19 spółek z Polski. Na pozycji lidera zestawienia głównego „Technology Fast 50” znalazła się czeska firma Simplity, tuż za nią uplasowała się polska spółka Sky Cash Poland. Trzecia pozycja przypadła zeszłorocznemu zwycięzcy, węgierskiej spółce Szallas.hu. Kategorię „Wschodzące Gwiazdy” zdominowały polskie firmy rozwijające innowacyjne technologie oparte o Big Data i aplikacje na urządzenia mobilne. <br /><br /></p>

>

W zestawieniu uplasowało się 19 firm z Polski. Aż 12 z nich znalazło się w głównej kategorii „Technology Fast 50”, a 7 w  podkategorii „Wschodz?ce Gwiazdy”. Na drugim miejscu pod względem liczby spółek w kategorii głównej znalazła się Rumunia z dziesięcioma firmami. Trzecie miejsce pod tym względem przypadło Chorwacji z ośmioma podmiotami. Poza tym w  kategorii głównej swe miejsce znalazły także przedsiębiorstwa ze Słowacji (5), Czech (5), Węgier (4), Litwy (2) i Serbii (2) i  Bułgarii (2).

W tym roku zdecydowano się zmodyfikować kryteria, które musi spełnić firma, aby znaleźć się w  rankingu. Najważniejszym z nich jest skrócenie (w kategorii głównej oraz Wielka Pi?tka) o rok okresu, w którym brane s? pod uwagę przychody firm. Wcześniej było to pięć, a  obecnie cztery lata. W tym roku badanie dotyczyło więc wyników finansowych osi?ganych w  latach 2011 – 2014.

Zwycięzc? Deloitte Technology Fast 50 została zajmuj?ca się oprogramowaniem czeska spółka Simplity, która jeszcze w ubiegłym roku zajmowała szóste miejsce w podkategorii „Wschodz?ce Gwiazdy”. Na drugim miejscu uplasował się także debiutant - polska spółka Sky Cash Poland z Warszawy, zajmuj?ca się płatnościami mobilnymi. Trzecie miejsce należy do zwycięzcy zeszłorocznej edycji Szallas.hu. „To niezwykłe, że tegorocznemu rankingowi przewodzi firma, która jeszcze rok temu była zbyt młoda, by znaleźć się w głównym rankingu. To pokazuje, co mog? osi?gn?ć w krótkim czasie spółki, których usługi doskonale wpisz? się w potrzeby rynku i ducha czasu. Ważne jest jednak także to, by uczestnicy zestawienia utrzymali na tyle dynamiczne tempo wzrostu, które wkrótce pozwoli im znaleźć się w kategorii Wielka Pi?tka” – mówi Adam Chróścielewski, Partner Deloitte, Lider programu w Europie Środkowej. W pierwszej dziesi?tce uplasowały się jeszcze dwie polskie firmy: Netguru (5) oraz Traffic Trends (10).

W głównym rankingu Deloitte Technology Fast 50 znalazło się aż 38 nowych firm, 3 awansowały, 8 spadło, a jedna utrzymała pozycję sprzed roku.

Średni wzrost przychodów laureatów kategorii głównej wyniósł 560 proc. (przychody 2011 versus 2014 rok). Był to wynik niższy od osi?gniętego rok wcześniej (698 proc.). „Firmom technologicznie innowacyjnym daleko do rezultatów osi?ganych kilka lat wcześniej, gdy średnie wzrosty przychodów laureatów sięgały ponad tysi?c procent. Wystarczy przypomnieć, że w edycji z 2012 roku było to 1026 proc. Jednocześnie mimo tego spadku osi?gnięty wzrost nadal jest znacznie i nieporównywalnie szybszy niż firm działaj?cych w innych specjalizacjach. Widać z tego, że warto inwestować w technologię, a myślenie innowacyjne jest drog? do szybkiego wzrostu” – mówi Magdalena Burnat Mikosz, Partner Zarz?dzaj?ca zespołami Innovation Consulting i R&D and Government Incentives, Deloitte. Średni wzrost przychodów polskich firm, które znalazły się w głównej kategorii programu wyniósł prawie 540 proc.

Przedstawiciele polskiego biznesu obecni w zestawieniu pochodz? z całego kraju. Najwięcej swoich reprezentantów (9) ma stolica, czterech Poznań i po jednym: Gliwice, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Piaseczno i Grodzisk Wielkopolski.

W tym roku zmieniono możliwe obszary, w których może prowadzić działalność aplikuj?ca firma. Nowe przyporz?dkowanie lepiej oddaje specyfikę rynku firm technologicznie innowacyjnych i poszerza kr?g spółek. Nowe segmenty to: oprogramowanie, sprzęt komputerowy, komunikacja, media, czyste technologie oraz life sciences, w których zawiera się, m.in. biotechnologia, branża farmaceutyczna czy technologia medyczna. Podobnie jak w ubiegłym roku tegoroczny główny ranking „Technology Fast 50„ zdominowały firmy zajmuj?ce się oprogramowaniem. Stanowi? one ponad połowę całego rankingu (rok wcześniej 52 proc.).

Kategorię „Wschodz?ce Gwiazdy” można nazwać polsk?: na 12 miejsc rankingowych z naszego kraju jest ich aż 7. Liderem jest Code Wise, polska firma istniej?ca od 2011 roku, która osi?gnęła wzrost przychodów w wysokości 4555 proc. To blisko dwukrotnie więcej niż ubiegłoroczny zwycięzca tej kategorii. „Najnowsze zestawienie Wschodz?cych Gwiazd pokazuje, że najszybciej rosn? obecnie firmy wdrażaj?ce innowacje w  dziedzinie oprogramowania wykorzystuj?cego analizę Big Data oraz możliwości urz?dzeń mobilnych. Rozwijanie innowacyjnych rozwi?zań wykorzystuj?cych nowe technologie może być recept? na dynamiczny wzrost” – podsumowuje Magdalena Burnat-Mikosz.

Szczegółowe wyniki rankingu

Ranking Deloitte Technology Fast 50 skupia najszybciej rozwijaj?ce się środkowoeuropejskie przedsiębiorstwa technologicznie innowacyjne na podstawie wzrostu przychodów operacyjnych. W jego skład wchodz? trzy kategorie: główna „Technology Fast 50” oraz dwie podkategorie „Wschodz?ce Gwiazdy” i „Wielka Pi?tka”. Firmy same zgłaszaj? chęć udziału w rankingu, a audytorzy Deloitte weryfikuj? podane przez nich dane finansowe. „Technology Fast 50” jest części? raportu „Global Technology Fast 100” przygotowywanego przez Deloitte, który zostanie zaprezentowany w połowie listopada br.

Kryteria ogólne dla wszystkich kategorii:

  • spółka opracowuje lub wytwarza autorskie i/lub ponosi istotne nakłady na prace badawczo-rozwojowe,
  • posiada strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych,
  • posiada siedzibę w jednym z krajów uczestnicz?cych w programie,
  • profil działalności : oprogramowanie, sprzęt komputerowy, komunikacja, media, czyste technologie, life sciences.

Kryteria szczegółowe:

Polscy laureaci w kategorii głównej „Technology Fast 50”

Kategoria „Wschodz?ce Gwiazdy”

Kategoria „Wielka Pi?tka”

Cały raport dostępny na www.deloitte.com/fast50ce.

Subskrypcja:
Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie:
www.deloitte.com/pl/subskrypcje

Kontakt: Anna Bracik
Communications Manager
Tel.: +48  605  304 444
E-mail: abracik@deloitteCE.com

Deloitte Polska
Al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 511 08 11/12
Fax: +48 22 511 08 13
www.deloitte.com/pl

***

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczon? odpowiedzialności? i jego firm członkowskich, które stanowi? oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działaj?cym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmuj?cej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w poł?czeniu ze znajomości? lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działaj?. 210 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.

Deloitte Polska jest jedn? z wiod?cych firm doradczych w  kraju, świadcz?c? usługi profesjonalne w pięciu głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarz?dzania ryzykiem i doradztwa finansowego za  pośrednictwem ponad 1400 profesjonalistów z  Polski i zagranicy.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!