Analizy i badania

Polskie firmy technologicznie innowacyjne nadal mocne w Europie Środkowej

<p style="text-align: justify;"><strong>W 16. edycji rankingu Deloitte najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej znalazło się 19 spółek z Polski. Na pozycji lidera zestawienia głównego „Technology Fast 50” znalazła się czeska firma Simplity, tuż za nią uplasowała się polska spółka Sky Cash Poland. Trzecia pozycja przypadła zeszłorocznemu zwycięzcy, węgierskiej spółce Szallas.hu. Kategorię „Wschodzące Gwiazdy” zdominowały polskie firmy rozwijające innowacyjne technologie oparte o Big Data i aplikacje na urządzenia mobilne.</strong></p>

>

„Technology Fast 50”, a 7 w  podkategorii „Wschodz?ce Gwiazdy”. Na drugim miejscu pod względem liczby spółek w kategorii głównej znalazła się Rumunia z dziesięcioma firmami. Trzecie miejsce pod tym względem przypadło Chorwacji z ośmioma podmiotami. Poza tym w  kategorii głównej swe miejsce znalazły także przedsiębiorstwa ze Słowacji (5), Czech (5), Węgier (4), Litwy (2) i Serbii (2) i  Bułgarii (2).

W tym roku zdecydowano się zmodyfikować kryteria, które musi spełnić firma, aby znaleźć się w  rankingu. Najważniejszym z nich jest skrócenie (w kategorii głównej oraz Wielka Pi?tka) o rok okresu, w którym brane s? pod uwagę przychody firm. Wcześniej było to pięć, a  obecnie cztery lata. W tym roku badanie dotyczyło więc wyników finansowych osi?ganych w  latach 2011 – 2014.

Zwycięzc? Deloitte Technology Fast 50 została zajmuj?ca się oprogramowaniem czeska spółka Simplity, która jeszcze w ubiegłym roku zajmowała szóste miejsce w podkategorii „Wschodz?ce Gwiazdy”. Na drugim miejscu uplasował się także debiutant - polska spółka Sky Cash Poland z Warszawy, zajmuj?ca się płatnościami mobilnymi. Trzecie miejsce należy do zwycięzcy zeszłorocznej edycji Szallas.hu. „To niezwykłe, że tegorocznemu rankingowi przewodzi firma, która jeszcze rok temu była zbyt młoda, by znaleźć się w głównym rankingu. To pokazuje, co mog? osi?gn?ć w krótkim czasie spółki, których usługi doskonale wpisz? się w potrzeby rynku i ducha czasu. Ważne jest jednak także to, by uczestnicy zestawienia utrzymali na tyle dynamiczne tempo wzrostu, które wkrótce pozwoli im znaleźć się w kategorii Wielka Pi?tka” – mówi Adam Chróścielewski, Partner Deloitte, Lider programu w Europie Środkowej. W pierwszej dziesi?tce uplasowały się jeszcze dwie polskie firmy: Netguru (5) oraz Traffic Trends (10).

W głównym rankingu Deloitte Technology Fast 50 znalazło się aż 38 nowych firm, 3 awansowały, 8 spadło, a jedna utrzymała pozycję sprzed roku.

Średni wzrost przychodów laureatów kategorii głównej wyniósł 560 proc. (przychody 2011 versus 2014 rok). Był to wynik niższy od osi?gniętego rok wcześniej (698 proc.). „Firmom technologicznie innowacyjnym daleko do rezultatów osi?ganych kilka lat wcześniej, gdy średnie wzrosty przychodów laureatów sięgały ponad tysi?c procent. Wystarczy przypomnieć, że w edycji z 2012 roku było to 1026 proc. Jednocześnie mimo tego spadku osi?gnięty wzrost nadal jest znacznie i nieporównywalnie szybszy niż firm działaj?cych w innych specjalizacjach. Widać z tego, że warto inwestować w technologię, a myślenie innowacyjne jest drog? do szybkiego wzrostu” – mówi Magdalena Burnat Mikosz, Partner Zarz?dzaj?ca zespołami Innovation Consulting i R&D and Government Incentives, Deloitte. Średni wzrost przychodów polskich firm, które znalazły się w głównej kategorii programu wyniósł prawie 540 proc.

Przedstawiciele polskiego biznesu obecni w zestawieniu pochodz? z całego kraju. Najwięcej swoich reprezentantów (9) ma stolica, czterech Poznań i po jednym: Gliwice, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Piaseczno i Grodzisk Wielkopolski.

W tym roku zmieniono możliwe obszary, w których może prowadzić działalność aplikuj?ca firma. Nowe przyporz?dkowanie lepiej oddaje specyfikę rynku firm technologicznie innowacyjnych i poszerza kr?g spółek. Nowe segmenty to: oprogramowanie, sprzęt komputerowy, komunikacja, media, czyste technologie oraz life sciences, w których zawiera się, m.in. biotechnologia, branża farmaceutyczna czy technologia medyczna. Podobnie jak w ubiegłym roku tegoroczny główny ranking „Technology Fast 50„ zdominowały firmy zajmuj?ce się oprogramowaniem. Stanowi? one ponad połowę całego rankingu (rok wcześniej 52 proc.).

Kategorię „Wschodz?ce Gwiazdy” można nazwać polsk?: na 12 miejsc rankingowych z naszego kraju jest ich aż 7. Liderem jest Code Wise, polska firma istniej?ca od 2011 roku, która osi?gnęła wzrost przychodów w wysokości 4555 proc. To blisko dwukrotnie więcej niż ubiegłoroczny zwycięzca tej kategorii. „Najnowsze zestawienie Wschodz?cych Gwiazd pokazuje, że najszybciej rosn? obecnie firmy wdrażaj?ce innowacje w  dziedzinie oprogramowania wykorzystuj?cego analizę Big Data oraz możliwości urz?dzeń mobilnych. Rozwijanie innowacyjnych rozwi?zań wykorzystuj?cych nowe technologie może być recept? na dynamiczny wzrost” – podsumowuje Magdalena Burnat-Mikosz.

O rankingu

  

Ranking Deloitte Technology Fast 50 skupia najszybciej rozwijaj?ce się środkowoeuropejskie przedsiębiorstwa technologicznie innowacyjne na podstawie wzrostu przychodów operacyjnych. W jego skład wchodz? trzy kategorie: główna „Technology Fast 50” oraz dwie podkategorie „Wschodz?ce Gwiazdy” i „Wielka Pi?tka”. Firmy same zgłaszaj? chęć udziału w rankingu, a audytorzy Deloitte weryfikuj? podane przez nich dane finansowe. „Technology Fast 50” jest części? raportu „Global Technology Fast 100” przygotowywanego przez Deloitte, który zostanie zaprezentowany w połowie listopada br.

Kryteria ogólne dla wszystkich kategorii:

  • spółka opracowuje lub wytwarza autorskie i/lub ponosi istotne nakłady na prace badawczo-rozwojowe,
  • posiada strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych,
  • posiada siedzibę w jednym z krajów uczestnicz?cych w programie,
  • profil działalności: oprogramowanie, sprzęt komputerowy, komunikacja, media, czyste technologie, life sciences.

Partnerzy Honorowi konkursu:

  • Minister Gospodarki RP,
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!