Analizy i badania

Polskie firmy na czele środkowoeuropejskiego rankingu Technology Fast 50

<p style="text-align: justify;">W 17. edycji rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej znalazło się aż 21 spółek z Polski. W tym roku pierwsze dziesięć miejsc w zestawieniu Deloitte Technology Fast 50 przypadło debiutantom. Na dwóch pierwszych pozycjach znalazły się polskie firmy: Codewise i CodiLime. Trzecia pozycja przypadła czeskiej spółce DataSpring. Po raz pierwszy wśród najszybciej rosnących znalazły się spółki z sektora technologii czystej energii, biotechnologii i technologii medycznych. Dynamika wzrostu przychodów wszystkich firm w rankingu wyniosła w 2015 roku 1057 proc. i była niemal dwa razy wyższa niż rok wcześniej.</p>

>

W zestawieniu uplasowało się 21 firm z Polski. Aż 17 z nich znalazło się w głównej kategorii„Technology Fast 50”  (w tym jedna znalazła się również w kategorii  „Wielka Pi?tka) oraz 4 w  podkategorii  „Wschodz?ce Gwiazdy”. Na drugim miejscu pod względem liczby spółek uplasowały się Czechy, które w głównym rankingu reprezentuje siedem firm. Trzecie miejsce pod tym względem przypadło Chorwacji z sześcioma firmami. Poza tym w  Technology Fast 50swe miejsce znalazły także przedsiębiorstwa ze Słowacji (5), Węgier (4), Rumunii (4), Litwy (3) i Słowenii, Bułgarii, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny (po 1).

Zwycięzc? Deloitte Technology Fast 50 została zajmuj?ca się tworzeniem rozwi?zań IT dla marketingu. polska spółka  Codewise  z Krakowa, która w tym roku zadebiutowała w głównym zestawieniu. Jeszcze w  ubiegłym roku operuj?ca od pięciu lat na rynku firma, zajmowała pierwsze miejsce w podkategorii „Wschodz?ce Gwiazdy”. W bież?cej edycji rankingu ze wzrostem przychodów na poziomie ponad 13 tys. proc. (przychody 2012 versus 2015 rok) znalazła się również na czele kategorii „Wielka Pi?tka”. „Uzyskanie pierwszego miejsca w kategorii Rising Stars w 2015 roku było ogromnym wyróżnieniem i  zaszczytem. Ale już wtedy wiedziałem, że stać nas na dużo więcej. 13 tys. proc. wzrost w okresie ostatnich 4 lat i zdobycie pierwszej nagrody w obu kategoriach, to dla nas ważne i buduj?ce potwierdzenie sukcesu, który wspólnie tworzymy w firmie. Moje d?żenia i ambicja stworzenia globalnej spółki jest niezmienna i dalej jestem przekonany, że to dopiero pocz?tek czegoś naprawdę wielkiego.” –  komentuje  Robert Gryn, Prezes Codewise.

Na drugim miejscu uplasował się kolejny debiutant - polska spółka CodiLime z Warszawy,

Po pierwsze, zbudowaliśmy zespół blisko 200 wybitnie utalentowanych osób, które codziennie realizuj? misję naszej firmy. Po drugie, zainwestowaliśmy w rozwój kompetencji, a następnie technologii w trzech istotnych i przyszłościowych dziedzinach IT, tj. w obszarach globalnych rozwi?zań sieciowych, cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji. Wreszcie po trzecie, nasz? naczeln? zasad? jest bezwzględne dotrzymywanie słowa wobec naszych Klientów, którzy we współpracy z CodiLime skupiaj? się na osi?ganiu globalnej przewagi konkurencyjnej.”-  tłumaczy sukces firmy prezes  Tomasz Kułakowski.

Trzecie miejsce należy do czeskiej firmy DataSpring. W pierwszej dziesi?tce uplasowała się jeszcze jedna polska firma tworz?ca aplikacje mobilne: Miquido (8 miejsce). W głównym rankingu Deloitte Technology Fast 50 znalazło się aż 43 nowych firm, 1 awansowała, 6 spadło. Najwięcej, bo 16 firm powstało w 2011 roku.

Średni wzrost przychodów firm, które zgłosiły się do Technology Fast 50 wyniósł w ubiegłym roku 1057 proc. (przychody 2012 versus 2015 rok). Był to wynik znacznie wyższy od osi?gniętego rok wcześniej (560 proc.).  „To był dobry rok dla firm technologicznie innowacyjnych. Kolejny raz w naszym rankingu liderem została firma, która jeszcze rok temu była zbyt młoda, by znaleźć się w głównej kategorii. Taka sama sytuacja dotyczy spółki, która zajmuje drugie miejsce w zastawieniu. To pokazuje, jak szybko można osi?gn?ć sukces na rynku innowacyjnych technologii. Co więcej, spółki powróciły do rezultatów osi?ganych kilka lat wcześniej, gdy średnie wzrosty przychodów firm ujętych w zestawieniu sięgały ponad tysi?c procent. Wystarczy przypomnieć, że ostatni raz taki wynik udało się osi?gn?ć w 2012 roku”  – mówi  Magdalena Burnat-Mikosz,Partner, Liderka programu Technology Fast 50 w Deloitte Central Europe.

Średni wzrost przychodów polskich firm, które znalazły się w głównej części zestawienia wyniósł 1585 proc. Aby znaleźć się w rankingu spółka musiała osi?gn?ć wzrost w wysokości co najmniej 324 proc.

Przedstawiciele polskiego biznesu obecni w zestawieniu pochodz? z całego kraju. Najwięcej swoich reprezentantów (7) ma stolica, czterech Kraków, trzech Wrocław, dwóch Poznań i po jednym: Gliwice, Gdańsk, Piaseczno i Rybnik oraz Białystok.

Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczny główny ranking  Technology Fast 50zdominowały firmy zajmuj?ce się wykorzystaniem technologii informacyjnych, choć w różnych zastosowaniach: marketing, analityka dużych baz danych, Mobile UX. Stanowi? one aż 74 proc. wszystkich spółek, które znalazły się w  zestawieniu (rok wcześniej 50 proc.).

Rankingiem Deloitte zainteresowały się po raz pierwszy podmioty z obszarów czystych technologii produkcji energii, biotechnologii i technologii medycznych.  

Szczegółowe wyniki rankingu  

Ranking  Deloitte Technology Fast 50  skupia najszybciej rozwijaj?ce się środkowoeuropejskie przedsiębiorstwa technologicznie innowacyjne na podstawie wzrostu przychodów operacyjnych. W jego skład wchodz? trzy kategorie: główna  „Technology Fast 50”  oraz dwie podkategorie „Wschodz?ce Gwiazdy” i „Wielka Pi?tka”. Firmy same zgłaszaj? chęć udziału w rankingu, a audytorzy Deloitte weryfikuj? podane przez nich dane finansowe.  „Technology Fast 50”  jest części? zestawienia  Technology Fast 500 EMEA  przygotowywanego przez Deloitte.

Kryteria ogólne dla wszystkich kategorii:
 • spółka opracowuje lub wytwarza autorskie i/lub ponosi istotne nakłady na prace badawczo-rozwojowe,
 • posiada strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych,
 • posiada siedzibę w jednym z krajów uczestnicz?cych w programie,
 • być firm? technologiczn?, a jej działalność musi zawierać się w jednej z kategorii: IT i rozwi?zania cyfrowe, internet, media i telekomunikacja, czyste technologie & energia, oraz biotechnologia, nanotechnologia i technologie medyczne.  

Kategoria główna „Technology Fast 50”

Kryteria szczegółowe dla firm w kategorii głównej:

 • działa na rynku co najmniej od czterech lat (brano pod uwagę przychody z lat 2012-2015),
 • w rozpatrywanych okresach rocznych osi?ga przychody operacyjne nie mniejsze niż 50 tys. euro.
 1. Codewise Sp. z o.o. Sp. K., Polska,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 2. CodiLime Sp. z o.o., Polska,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 3. DataSpring s.r.o., Czechy,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 4. JUMP soft a.s., Słowacja,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 5. NSoft d.o.o. Mostar,  Bośnia i Hercegowina, IT & rozwi?zania cyfrowe
 6. ZOOT a.s., Czechy,  Internet, media & telekomunikacja,  
 7. MUSOFT.CZ,  Czechy,    IT & rozwi?zania cyfrowe
 8. Miquido,  Polska,    IT & rozwi?zania cyfrowe
 9. High Tech Engineering Center Group, Serbia,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 10. INNOVATIX Kft., Węgry,  IT & rozwi?zania cyfrowe  

Kategoria „Wschodz?ce Gwiazdy”

Kryteria szczegółowe dla firm w podkategorii „Wschodz?ce Gwiazdy”

 • historia działalności nie jest krótsza niż trzy lata,
 • w rozpatrywanych okresach rocznych osi?ga przychody operacyjne nie mniejsze niż 30 tys. euro.   
 1. Deeper, UAB, Litwa,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 2. Phenicoptere Sp. z o.o., Polska,  Biotechnologia, nanotechnologia & technologie medyczne
 3. IncQuery Labs Ltd., Węgry,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 4. Absolvent.pl Sp. z o.o., Polska,  Internet, media & telekomunikacja
 5. Skypicker.com s.r.o., Czechy,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 6. Statscore sp. z o.o., Polska,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 7. Tooploox Sp. z o.o., Polska,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 8. Argutec, s.r.o., Czechy,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 9. Prusa Research s.r.o., Czechy,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 10. UAB "Invenis", Litwa,  Internet, media & telekomunikacja  

„Wielka Pi?tka”

Kryteria szczegółowe dla firm w kategorii „Wielka Pi?tka”

 • działa na rynku co najmniej od czterech lat,
 • w rozpatrywanych okresach rocznych osi?ga przychody operacyjne nie mniejsze niż 50 tys. euro, z  tymże w ostatnim rozpatrywanym roku przychody nie mog? być niższe niż 25 mln euro.   
 1. Codewise Sp. z o.o. Sp. K., Polska,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 2. Aliter Technologies, a.s., Słowacja,  IT & rozwi?zania cyfrowe
 3. UAB "Pigu", Litwa,Internet, media & telekomunikacja
 4. UAB "ENERSTENA"., Litwa,  Czyste technologie & energia
 5. INSOFT Development & Cosulting, Rumunia,  IT & rozwi?zania cyfrowe
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!