Aktualności firm stowarzyszonych

Polski sport i biznes wspólnie wkraczają w rok olimpijski

<p style="text-align: justify;"><strong>Najbliższe miesiące będą niezwykle ważne dla polskiego sportu. Oprócz Mistrzostw Europy w piłce nożnej we Francji w sierpniu odbędą się także letnie Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Osiem miesięcy przed tą najważniejszą imprezą dla wszystkich sportowców Polski Komitet Olimpijski rozpoczyna współpracę z firmą doradczą Deloitte w obszarze biznesowych usług doradczych. Dla Deloitte umowa z PKOl jest kolejnym krokiem w rozwoju interdyscyplinarnej grupy ekspertów, specjalizujących się w doradztwie dla sektora sportowego.</strong></p>

>

Czteroletnia umowa obowi?zuje od 1 stycznia tego roku. Współpraca pomiędzy Deloitte a PKOl opiera się przede wszystkim na doradztwie biznesowym.

„Jesteśmy szczęśliwi, że stowarzyszenie zaufało profesjonalizmowi naszych ekspertów. Należy przypomnieć, że to kolejna umowa, po podpisanych w ostatnich latach z Polskim Zwi?zkiem Piłki Siatkowej i Zwi?zkiem Piłki Ręcznej w Polsce, która buduje przewagę konkurencyjn? Deloitte w doradztwie dla sektora sportowego. Nasze rosn?ce zaangażowanie w tym obszarze dowodzi, że traktujemy sport jako integraln? część biznesu” – wyjaśnia Marcin Diakonowicz, Partner w Deloitte, Lider Grupy Sportowej.

Eksperci Deloitte wspieraj? PKOl, m.in.: poprzez świadczenie usług audytowych, konsultingowych oraz prawnych i podatkowych. W ramach podpisanej umowy m.in. powstanie strategia budowania wartości PKOl w oparciu o działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zostanie przeprowadzona analiza systemów finansowania sportu w wybranych krajach Unii Europejskiej. Z kolei agencja marketingu strategicznego Stratosfera by Deloitte, przeprowadzi diagnozę strategiczn? marki PKOl oraz kompleksowe badanie, które ma dać odpowiedź, jak PKOl i ruch olimpijski s? postrzegane przez Polaków. Stratosfera by Deloitte wesprze Komitet w sformułowaniu założeń strategii marki służ?cej wzmocnieniu i rozpowszechnieniu wizerunku PKOl zarówno wśród ogółu Polaków jak i wśród potencjalnych partnerów biznesowych.

„Przed nami letnie Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, a za dwa lata zimowe w koreańskim Pyeongchang. Misj? PKOl jest tworzenie dobrego klimatu społecznego oraz organizacyjnego wokół przygotowań do udziału polskich sportowców w imprezach najwyższej rangi, jakimi s? Igrzyska Olimpijskie. Cel ten osi?gniemy przy wsparciu naszych partnerów z Deloitte. Już w najbliższych miesi?cach, wykorzystuj?c ich doświadczenie i sugestie, zamierzamy wzbogacić wcześniej stosowane przez nas rozwi?zania i praktyki, których efektem będzie sukces na płaszczyźnie sportowej, organizacyjnej, biznesowej oraz promocyjnej” – mówi Adam Krzesiński, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!