Analizy i badania

Polski rynek powierzchni magazynowych nie zwalnia tempa

<p style="text-align: justify;">Aktywność najemców na rynku powierzchni magazynowych w Polsce osiągnęła rekordowy wynik w pierwszych trzech miesiącach roku, co przełożyło się na najniższy w historii wskaźnik powierzchni niewynajętej. Popyt kształtowali przede wszystkim najemcy z branży e-commerce (24%), operatorzy logistyczni (23%) oraz sieci handlowe (19%). Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield podsumowuje pierwszy kwartał na rynku nowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej w raporcie „<em>MARKETBEAT: RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE</em>”.</p>

>

Ukończenie 12 projektów inwestycyjnych o powierzchni 388  000 mkw. pozwoliło zakończyć pierwszy kwartał 2018 roku na rynku powierzchni magazynowej i produkcyjnej z wynikiem 13,9 miliona mkw. Najaktywniejszym regionem była Polska Centralna, gdzie oddano do użytku aż 213 000 mkw. powierzchni, w tym pierwszy etap Central European Logistics Hub w Łodzi (79 000 mkw. dla firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego). Na pozostałych rynkach najwięcej nowej powierzchni przybyło w regionie Szczecina (52  000 mkw.), okolicach Warszawy (33  000 mkw.), Polsce Zachodniej (33  000 mkw.) oraz Krakowie (31  000 mkw.).

- W Polsce na rynku magazynowym pozostaje w realizacji 56 projektów o ł?cznej powierzchni 1,91 miliona mkw. To rekordowy wynik aktywności deweloperskiej odnotowany na koniec kwartału, z czego prawie 75% powierzchni zostało już zabezpieczone umowami najmu. Najaktywniejszymi rynkami były Górny Śl?sk, Polska Centralna, Polska Zachodnia oraz okolice Warszawy, gdzie znajduje się 64% inwestycji w budowie  – komentuje  Adrian Semaan, konsultant w dziale Powierzchni Magazynowych i Logistycznych w firmie Cushman & Wakefield, autor raportu.

Aktywność najemców utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W pierwszym kwartale 2018 roku wynajęto ł?cznie ponad 1,18 mln mkw., co jest najlepszym wynikiem zanotowanym na pocz?tku roku w historii. Największym popytem cieszyły się główne rynki magazynowe, tj.: Polska Centralna (20% wszystkich transakcji), rynek Warszawy i okolic (18%), region Poznania (12%), Górny Śl?sk (11%) oraz region Wrocławia (9%). W strukturze transakcji 80% to nowe umowy najmu i ekspansje, a pozostałe 20% to renegocjacje. Popyt kształtowały głównie trzy branże: e-commerce (24%), operatorzy logistyczni (23%) oraz sieci handlowe (19%). Aktywne były również firmy z branży produkcyjnej (5%), a także farmaceutycznej (4%), motoryzacyjnej (3%), AGD (3%) i elektronicznej (3%).

Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. zarejestrowano najniższy od 2004 r. poziom wskaźnika pustostanów wynosz?cy 4,7%. W Szczecinie, Polsce Zachodniej oraz w rejonie Bydgoszczy i Torunia obiekty logistyczne były w pełni skomercjalizowane. Najniższy wskaźnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Polsce Centralnej (1,9%), a najwyższy w Krakowie (11,1%) oraz w strefie Warszawa – miasto (8,5%).

Wzrost kosztów generalnego wykonawstwa oraz niski wskaźnik pustostanów w lokalizacjach ciesz?cych się największym zainteresowaniem najemców, utrudniaj? negocjowanie atrakcyjnych stawek czynszu. W pierwszym kwartale 2018 roku czynsz efektywny wzrósł średnio o około 0,10 EUR/mkw./miesi?c.

Najwyższy czynsze bazowe i efektywne (uwzględniaj?ce zachęty finansowe dla najemców) tradycyjnie obowi?zuj? w strefach Warszawa – miasto odpowiednio 4,00 - 5,25 EUR/mkw./miesi?c i 3,50 - 4,80 EUR/mkw./miesi?c oraz Krakowie 3,50 - 4,50 EUR/mkw./miesi?c i 2,60 - 4,00 EUR/mkw./miesi?c. Na pozostałych rynkach stawki utrzymuj? się w zakresie od 2,40 do 3,60 EUR/mkw./miesi?c za czynsz bazowy i 1,90 – 3,20 EUR/mkw./miesi?c za czynsz efektywny.

PROGNOZA

W kolejnych miesi?cach 2018 roku aktywność najemców powinna utrzymać się na wysokim poziomie. Rosn?ce zapotrzebowanie na powierzchnię magazynow? oraz wyspecjalizowane usługi logistyczne sektora e-commerce będ? motorem napędowym rynku. Wśród realizowanych projektów dominuj?cym trendem pozostan? inwestycje w parki logistyczne oraz projekty typu BTS zlokalizowane przy głównych trasach i węzłach komunikacyjnych. Spodziewany jest także wzrost aktywności deweloperskiej w segmencie mniejszych obiektów oferuj?cych powierzchnie logistyczne wpisuj?ce się w tzw. „usługę ostatniej mili”. Obiekty te pozwol? zapewnić szybsz? i efektywniejsz? obsługę rosn?cej bazy konsumentów sektora e-commerce. Nowe projekty tego typu planowane s? m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Szczecinie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!