Analizy i badania

Polski rynek długu w oczekiwaniu na wystąpienie D. Trumpa

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zmniejszyły się do poziomu 2,21 (spadek o 3pb), obligacji 5-letnich obniżyły się do poziomu 3,113 (spadek o 8pb), a obligacji 10-letnich nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 3,827.</p>

>

W ubiegłym tygodniu najważniejszym wydarzeniem na polskim rynku długu była wtorkowa publikacja lepszych od oczekiwań wyników badań koniunktury (PMI) w strefie euro, która przyczyniła się do wzrostu rentowności polskich obligacji na środkowym odcinku i długim końcu krzywej. W czwartek ceny polskich obligacji odrabiały straty z pierwszej części tygodnia, czemu sprzyjał brak nowych informacji nt. perspektyw polityki monetarnej FED w opublikowanym w środę wieczorem Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC. W pi?tek z uwagi na ubogi kalendarz ekonomiczny rentowności polskich obligacji były stabilne.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowane na środę wyst?pienie D. Trumpa przed Kongresem. W naszej ocenie jego wypowiedzi będ? oddziaływały w kierunku wzrostu zmienności na rynkach finansowych, w tym cen polskich obligacji. Zagregowany wpływ licznych danych z USA (wstępne zamówienia na dobra trwałe, finalny szacunek PKB, indeks Conference Board, a także  indeksy ISM dla przetwórstwa oraz poza przetwórstwem) na polski rynek długu będzie naszym zdaniem neutralny. Uważamy, że ograniczony wpływ na ceny polskich obligacji będ? miały również wstępne dane o inflacji w strefie euro, a także finalny szacunek PKB w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!