Analizy i badania

Polski rynek długu pod wpływem nastrojów globalnych

<p style="text-align: justify;"><strong>W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,686 (wzrost o 9pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,251 (wzrost o 22pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,912 (wzrost o 30pb).</strong></p>

>

W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? cen polskiego długu w oczekiwaniu na czwartkowe posiedzenie EBC. Skala łagodzenia polityki monetarnej w strefie euro okazała się mniejsza od oczekiwań inwestorów, co doprowadziło do wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. W pi?tek do południa ceny polskiego długu kontynuowały spadki. Po południu, mimo publikacji dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy, miała miejsce nieznaczna korekta.

W tym tygodniu z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny ceny polskich obligacji kształtowane będ? głównie przez nastroje na rynkach globalnych. Sumaryczny wpływ pi?tkowych, słabszych od oczekiwań rynkowych danych z USA (sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) będzie naszym zdaniem lekko negatywny dla rentowności polskich obligacji. Czwartkowe posiedzenie SNB będzie w naszej ocenie neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!