Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Polski Ład – aktualizacja Podatki dla przedsiębiorców Najważniejsze zmiany z komentarzem

W dniu 26 lipca 2021 r. rząd, w ramach pakietu Polski Ład, opublikował projekt ustawy o „zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” („Projekt”). Projekt ten był przedmiotem konsultacji społecznych, a następnie prac Komisji Finansów Publicznych, po czym, z pewnymi modyfikacjami, został przyjęty przez Sejm w dniu 1 października 2021 r. i przekazany do Senatu.

Projekt przewiduje zasadniczą reformę polskiego prawa podatkowego, w zakresie w jakim nie mieliśmy do czynienia od momentu transformacji polskiego systemu polityczno – gospodarczego na początku  lat 90. ubiegłego wieku. Istotna część proponowanych zmian dotyczy przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności.
 
Zmiany są bardzo liczne i szczegółowe. Projekt przekazany do Senatu liczy 277 stron przepisów zmieniających wiele aktów prawnych.
 
Aby pomóc Państwu w zapoznaniu się i zrozumieniu planowanych zmian przedstawiamy przygotowane przez zespół podatkowy kancelarii Hogan Lovells omówienie najważniejszych propozycji legislacyjnych.
 
W opracowaniu znajdą Państwo streszczenie nowych regulacji wraz z krótkim opisem skutków, jakie naszym zdaniem mogą powodować. Szczególną uwagę poświęciliśmy tym przepisom, które będą skutkowały zwiększeniem obciążeń podatkowych oraz poszerzeniem zakresu obowiązków w relacjach z fiskusem. Prezentujemy również te propozycje, które mogą okazać się korzystne, szczególnie w zakresie nowych ulg oraz instytucji wcześniej nie znanych polskiemu systemowi podatkowemu.
 
Niniejszy materiał stanowi aktualizację opracowania przesłanego w dniu 16 sierpnia 2021. Aktualizacja prezentuje planowane zmiany przepisów w oparciu o Projekt uchwalony przez Sejm i przekazany do Senatu.

W celu ułatwienia  poruszania się po obszernej treści opracowania, dokument zawiera aktywny spis treści.  Po wybraniu tematu i uaktywnieniu linka zostaną Państwo przeniesieni do interesującej Państwa części tekstu. Cały tekst opracowania znajdziecie Państwo tutaj.

Poszczególne rozdziały znajdziecie Państwo poniżej:

1. Podatki dochodowe

2. Podatek od towarów i usług

3. Zryczałtowany podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

4. Ordynacja podatkowa

5. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

6. Inne przepisy zmieniane w ramach reformy prawa podatkowego

Opracowanie będzie aktualizowane wraz z postępem prac legislacyjnych,
o czym będziemy informowali Państwa na bieżąco.
 
Mamy nadzieję, że lektura dokumentu przygotowanego przez zespół podatkowy kancelarii Hogan Lovells pozwoli Państwu  przygotować się na nadchodzące zmiany i podjąć decyzje, które będą właściwie zabezpieczać interesy prowadzonych przez Państwa firm.
 
Zespół podatkowy kancelarii Hogan Lovells oferuje Państwu wszechstronną pomoc i kompleksowe wsparcie w związku z dostosowaniem realizowanych przedsięwzięć gospodarczych i projektów biznesowych do zmieniającego się otoczenia prawnopodatkowego.
 
Z poważaniem,
 
Andrzej Dębiec z zespołem

Kontakt 


Andrzej Dębiec
Partner
andrzej.debiec@hoganlovells.com


Dorota Walerjan
Counsel
dorota.walerjan@hoganlovells.com 


Zbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com


Joanna Fiema-Kurek
Associate
joanna.fiema@hoganlovells.com


Jan Starybrat
Associate
jan.starybrat@hoganlovells.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!