Analizy i badania

Polska zajmuje drugie miejsce wśród krajów, w których chcą inwestować Niemcy

<p style="text-align: justify;">Polska od lat zajmuje wysokie miejsce, jeśli chodzi o zagraniczne lokalizacje inwestycji niemieckich przedsiębiorstw. Według tegorocznego badania przeprowadzonego przez firmę Rödl &amp; Partner pozycja naszego kraju jeszcze wzrosła. Obecnie Polska plasuje się na drugim miejscu w skali świata.</p>

>

Niemieckie firmy rodzinne zdecydowanie preferuj? inwestowanie na rodzimym rynku, jednak równocześnie wci?ż trwa ich dynamiczna ekspansja na rynki światowe. Przeprowadzone przez firmę Rödl & Partner badanie aktywności niemieckich firm rodzinnych w obszarze inwestowania pokazuje, że najpopularniejszymi miejscami lokowania przez nie inwestycji zagranicznych s? Stany Zjednoczonej i kraje członkowskie Unii Europejskiej. W Europie najczęściej wybieranym krajem jest Polska. Wzrost zainteresowania pod k?tem inwestycji dotyczy również innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Czechy i Słowacja. Znacznie mniejsz? popularności? ciesz? się natomiast państwa, które dotychczas miały pod tym względem siln? pozycję, m.in. Francja i Chiny.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Rödl & Partner w pierwszej połowie 2016 roku. Wzięło w nim udział 200 menadżerów ds. relacji korporacyjnych oraz doradców branży M&A z międzynarodowych banków i instytucji finansowych, których klientami s? niemieckie firmy rodzinne prowadz?ce działalność międzynarodow?. Jest to już czwarta z rzędu diagnoza aktywności tego rodzaju przedsiębiorstw przeprowadzona przez firmę Rödl & Partner. Badanie ma na celu określenie motywów i podejścia firm w kontekście strategicznego rozwoju, jak również opisanie aktualnych tendencji rynkowych.

Rödl & Partner to, obecna na polskim rynku od prawie 25 lat, firma świadcz?ca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarze audytu, doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, księgowości finansowej, obsługi kadr i płac oraz doradztwa biznesowego. Rödl & Partner posiada 106 biur w 49 krajach, w tym 6 biur w Polsce (w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu). Więcej informacji na stronie: http://www.roedl.com/pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!