Analizy i badania

Polska rodzina wyda na święta 1 121 zł, o 5 proc. więcej niż rok temu

<p style="text-align: justify;">Boże Narodzenie to najważniejszy okres w roku dla handlu. Czy w tym roku przygotowując się do Świąt Polacy, będą kierować się chłodną kalkulacją czy też poddadzą się gorączce zakupów?</p>

>

Na prezenty, jedzenie oraz spotkania z najbliższymi  polska rodzina zamierza wydać średnio 1 121 zł,  czyli o 5 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Najbardziej spodziewanym prezentem s? w tym roku kosmetyki i perfumy, które zdetronizowały ksi?żki, dotychczasowego lidera w rankingu prezentów. Tymczasem w kilku badanych krajach europejskich respondenci spodziewaj? się pod choink? znaleźć gotówkę. Aż 37 proc. pieniędzy przeznaczonych na prezenty pozostawimy w sklepach internetowych, ale jedzenie nadal kupimy przede wszystkim w dyskontach. Jedna trzecia Polaków po upominki dla najbliższych wybierze się pomiędzy 1 a 15 grudnia. To główne wnioski płyn?ce z dziewiętnastej edycji badania „Zakupy Świ?teczne 2016” przeprowadzonego przez firmę doradcz? Deloitte.

Polacy deklaruj?, że na tegoroczne wydatki zwi?zane z Bożym Narodzeniem przeznacz? o 5 proc. więcej niż rok temu (wówczas ich budżet wynosił 1 065 zł). W 2016 roku suma, któr? planuj? wydać na bożonarodzeniowe prezenty, jedzenie oraz spotkania z najbliższymi wyniesie średnio 1 121 zł (261 euro). Jednocześnie jest to mniejszy budżet niż planowali rok temu (w ubiegłorocznym badaniu zadeklarowali wydatki na poziomie 1 282 zł, a więc znacznie przeszacowali swój budżet w stosunku do sumy rzeczywiście poniesionych kosztów).

W tym roku Polacy na prezenty przeznacz? ok. 44 proc. swojego bożonarodzeniowego budżetu (489 zł), a na jedzenie 46 proc. (512 zł). Na spotkania towarzyskie planuj? natomiast wydać 120 zł. Bożonarodzeniowy budżet we wszystkich przebadanych krajach będzie wynosił średnio 408 euro. W tym roku krajami o najwyższych planowanych wydatkach s? Dania, Hiszpania i Włochy.

Podobnie jak w poprzednich latach mieszkańcy Niemiec oraz Danii pozytywnie oceniaj? obecn? sytuację gospodarcz? w swoich krajach. Zdecydowane pogorszenie nastrojów w stosunku do ubiegłego roku obserwowane jest wśród Belgów, co może być reakcj? na tamtejsz? niespokojn? sytuację wewnętrzn?. „O pesymizmie możemy mówić również w przypadku Polaków oceniaj?cych sytuację gospodarcz?. Różnica pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami wynosi minus 25 pp.  – wyjaśnia  Magdalena Jończak, Partner w Dziale Konsultingu Deloitte. –  Jednocześnie z danych GUS wynika, że w okresie styczeń – wrzesień wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku wyniósł 5,3 proc. wobec wzrostu o 3,5 proc. w analogicznym okresie 2015 roku, co może być zwi?zane z wypłatami wsparcia dla rodziców w ramach programu Rodzina 500 Plus” – dodaje.

Tak jak większość Europejczyków, równie negatywne opinie wyrażaj? Polacy w stosunku do przyszłej sytuacji gospodarczej. Pod tym względem najbardziej optymistyczni s? Duńczycy i Hiszpanie, a najmniej Belgowie i Grecy. „Nasze badanie pokazuje, że pod względem oceny gospodarki lepiej patrzymy na obecn? sytuację niż tę w przyszłości. Negatywne odczucia wyraża odpowiednio 40 proc. i 47 proc. Polaków. Rok wcześniej było to 44 i 32 proc. Jak widać, szczególnie duży spadek nastrojów odnotowaliśmy w oczekiwaniach na przyszłość, aż o 15 pp.” – mówi Magdalena Jończak.

W Polsce kosmetyki, w Europie gotówka

Jaki prezent chcielibyśmy i spodziewamy się zobaczyć pod choink?? W tym roku s? to przede wszystkim kosmetyki i perfumy, które zepchnęły z pozycji lidera ksi?żki, utrzymuj?ce się na szczycie listy wymarzonych prezentów przez kilka lat. W tym roku znalazły się one dopiero na trzecim miejscu. Na pozycji wicelidera znalazły się słodycze. W badanych krajach europejskich najbardziej poż?danym prezentem s? pieni?dze (4 z 9 krajów).  

A jakimi prezentami zamierzamy obdarować naszych najbliższych? Okazuje się, że w tym roku nasze oczekiwania co do otrzymywanych prezentów i tych, którymi zamierzamy obdarować najbliższych pokrywaj? się. Polacy planuj? jako prezenty kupować przede wszystkim kosmetyki i perfumy, słodycze oraz ksi?żki „Nowości? w zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych upominków w Polsce jest odzież sportowa, która zanotowała awans aż o jedenaście miejsc, co może być spowodowane rosn?c? aktywności? fizyczn? Polaków. Na czwart? pozycję awansowały pieni?dze, wskazywane w poprzednich latach jako bardzo poż?dane prezenty” – wyjaśnia  Mariusz Chmurzyński, Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte.

Wśród prezentów kupowanych nastolatkom dominuj? słodycze. W tej kategorii największy awans w zestawieniu odnotowała również odzież sportowa. Z kolei płyty CD, jako schyłkowa technologia z punktu widzenia nastolatków, kontynuuj? dynamiczny spadek. Sytuacja wśród prezentów dla dzieci jest bardziej stabilna. Czołowa dziesi?tka prezentów zawiera dokładnie te same kategorie co w poprzednim roku. Najmłodszym nadal najchętniej kupujemy zabawki konstrukcyjne (klocki), ksi?żki oraz zabawki kreatywne i artystyczne.

Jak pokazuje badanie większość respondentów nie zostawia wyboru odpowiednich upominków na ostatni? chwilę. „W tym roku jedna czwarta badanych deklaruje, że prezenty kupi już w listopadzie, a prawie 40 proc. wybiera się na zakupy w pierwszej połowie grudnia. Jednak aż 33 proc. respondentów (więcej niż przed rokiem) czeka z ich zakupem do ostatnich dni przed świętami” – wyjaśnia  Mariusz Chmurzyński.

Prezenty coraz częściej w Internecie, żywność niezmiennie w dyskontach

Polacy kupuj? prezenty przede wszystkim w specjalistycznych sieciach sklepów. Gdy jednak rozważamy zakup multimediów, to stawiamy na sklepy internetowe.

Badanie Deloitte pokazało, że podobnie jak rok wcześniej Polska jest nadal jedynym krajem, w którym konsumenci przed świętami zamierzaj? robić zakupy spożywcze przede wszystkim w sklepach dyskontowych. W tym roku wskazało na nie aż 67 proc. badanych, o 11 pp. więcej niż rok wcześniej.

Z roku na rok w handlu rośnie rola e-commerce. Nie omija to również zakupów robionych z myśl? o Bożym Narodzeniu. Analiza Deloitte pokazała, że aż 37 proc. budżetu przeznaczonego na prezenty zostawimy w tym roku w sklepach internetowych. „To drugi najwyższy wynik spośród badanych krajów. Wyższy odsetek, bo aż 48 proc. uzyskały jedynie Niemcy. To oznacza, że każdy z nas średnio za prezenty zakupione w sieci zapłaci 42 euro” – mówi  Wojciech Górniak, Dyrektor w Deloitte Digital.

Polska jest jedynym spośród badanych krajów, gdzie zarówno online jak i w sklepach tradycyjnych wydatki na prezenty będ? wyższe niż przed rokiem. Wzrost deklarowanych środków na ten cel wynosi 4,3 proc. rok do roku. Osiemnaście procent Polaków pytanych, co zrobi?, jeśli prezentu nie znajd? w sklepie tradycyjnym, odpowiedziało, że poszuka go w Internecie. Pod tym względem Polska osi?gnęła trzeci wynik wśród analizowanych państw. Do zakupów online najbardziej przekonuje nas dowolność pory, w której możemy je robić (79 proc.), jak również dostawa do domu (75 proc.). Z kolei za największ? zaletę zakupów tradycyjnych uważamy możliwość uzyskania fachowej porady od sprzedawcy (81 proc.), to że swoje zakupy otrzymujemy do ręki (80 proc.) oraz ochrona danych osobowych (78 proc.).

Połowa Polaków planuje robić bożonarodzeniowe zakupy również za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Jeśli sprzedawcy internetowi chc? zwiększać swój udział w handlu, to kluczem do sukcesu jest przekonanie klientów o bezpieczeństwie dokonywanych transakcji, szybkość dostawy i dostęp do indywidualnej porady” – mówi  Wojciech Górniak.

Informacje o badaniu:
Badanie online przeprowadzono wśród ponad 6,5 tys. respondentów w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Tegoroczna edycja (przeprowadzona przez oddział Deloitte we Hiszpanii) analizuje dane z dziewięciu krajów europejskich (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Niemcy, Belgia, Dania, Polska, Rosja).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!