Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Polska opóźnia ochronę konsumentów przed podwójną jakością produktów

Dyrektywa UE wprowadza przepisy dotyczące podwójnej jakości produktów, które różnią się swymi walorami, choć ich opakowanie są łudząco podobne w różnych krajach, a przykładem jest proszek do prania.

Mianem podwójnych standardów jakości (z ang. dual quality standards) określa się praktykę wprowadzania na rynek kilku państw członkowskich UE towarów pod jedną marką w identycznym lub łudząco podobnym opakowaniu, jednak istotnie różniących się składem lub właściwościami.

Podwójne standardy jakości najczęściej dotyczą produktów spożywczych i konsumenckich codziennego użytku, w tym kosmetyków, środków czystości, odzieży czy nawet elektroniki.

- Nie może być tak, że produkt ma identyczne opakowanie, a jednak, w krajach UE różni się znacząco składem oraz właściwościami, bo mamy do czynienia z podwójną jakością produktu i właśnie to penalizuje Dyrektywa Omnibus - mówi w rozmowie z MarketNews24 Dagmara Cieniawska, radca prawny, kancelaria Affre i Wspólnicy, ekspertka Komitetu retail Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. – Przedsiębiorca, który będzie naruszał zaimplementowane przepisy będzie musiał liczyć się z karą nawet do 10% obrotu osiągniętego w poprzednim roku przed nałożeniem tej kary.

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na zmiany w zakresie ochrony praw konsumentów. Unia Europejska dostosowując przepisy do zmian na rynku i rozwoju świata cyfrowego wprowadziła Nowy Ład dla Konsumentów, który wszedł w życie 11 kwietnia 2018 r. Celem jest zwiększenie ochrony obywateli europejskich poprzez eliminację luk prawnych w przepisach krajowych dotyczących kar odstraszających i sankcjonujących naruszenia wewnątrzunijne oraz niewystarczający model indywidualnych środków ochrony prawnej dla konsumentów.

Elementem Nowego Ładu dla Konsumentów jest Dyrektywa Omnibus, znana też jako Dyrektywa Egzekucyjna i Modernizacyjna, która weszła w życie 7 stycznia 2020 r. Wprowadza ona zmiany w czterech wcześniejszych dyrektywach dotyczących ochrony konsumentów: dyrektywie dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, dyrektywie w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, dyrektywie w sprawie praw konsumentów, dyrektywie w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do implementacji Dyrektywy Omnibus do prawa krajowego do 28 listopada 2021 r. i wprowadzenia jej w życie do 28 maja 2022 r. Prace nad jej zaimplementowaniem do polskiego porządku prawnego znajdują się obecnie w Sejmie. Polska opóźnia więc wprowadzenie praw lepiej chroniących konsumentów.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!