Analizy i badania

Polska branża motoryzacyjna ma za sobą najlepszy pierwszy kwartał od 7 lat

<p style="text-align: justify;"><strong>W I kwartale 2015 roku zarejestrowano w Polsce </strong><strong>91,7 tys. nowych samochodów osobowych – tylko 6% mniej niż rok wcześniej w czasie tzw. „okienka derogacyjnego”. Rekordy biją motocykle - szczególnie te o małej pojemności, a rejestracje nowych pojazdów użytkowych osiągnęły najwyższy poziom od 2008 roku. W związku z ożywieniem na wielu rynkach UE, rośnie także produkcja przemysłu motoryzacyjnego, która w I kw. 2015 roku wyniosła 32,1 mld zł, tj. nominalnie o 13,5% więcej niż rok wcześniej. Motorem wzrostu są fabryki pojazdów, których w I kw. 2015 roku wyprodukowano w Polsce 188,6 tys. – o 21,7% więcej niż rok wcześniej. </strong></p>

>

Samochody osobowe: nie udało się unikn?ć spadku w stosunku do „okienka derogacyjnego”, jednak obiektywnie wyniki s? dobre

W I kwartale 2015 roku zarejestrowano w Polsce 91,7 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 9 tys. więcej niż w poprzednim kwartale, jednak o blisko 6,1% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W większym stopniu zmalały rejestracje nabywców instytucjonalnych (-8,2% r/r) niż indywidualnych, tj. osób prywatnych i prowadz?cych działalność gospodarcz? (-3,2% r/r).

W I kw. 2015 roku rejestracje samochodów osobowych były mniejsze o 6 tys. szt. niż w analogicznym okresie 2014 roku. Nie mam jednak najmniejszych w?tpliwości, że to dobry wynik. W I kw. 2014 roku sprzedaż została napędzona przez tzw. „okienko derogacyjne”, podczas którego zarejestrowano 23 tys. samochodów „z kratk?”. Teraz otoczenie regulacyjne ustabilizowało się i towarzysz? temu nowe zasady rozliczania aut w firmie, które wydaj? się być korzystniejsze od rozwi?zania poprzednio obowi?zuj?cego i zostały lepiej przyjęte przez przedsiębiorców. Znajduje to odzwierciedlenie w rejestracjach samochodów i wzmacnia stosunkow? poprawę sytuacji – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Bardziej stabilny okazał się rynek marek premium. W I kw. 2015 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w tym segmencie wyniosła 9,0 tys., czyli pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego kwartału i zmalała o 2,8% w porównaniu do I kw. 2014 roku. W segmencie marek popularnych wolumen rejestracji wyniósł 82,7 tys. – o 6,4% mniej niż w I kw. 2014 roku, choć wci?ż o 12,2% więcej niż w IV kw.

W porównaniu do I kw. 2014 roku, kiedy prym wiodły „kratki”, popyt okazał się najbardziej stabilny w segmencie małych i średnich samochodów. Rejestracje w segmencie B wzrosły w I kw. 2015 roku o 6% r/r, w segmencie C zmalały o 2%, zaś w segmencie małych i średnich SUVów i crossoverów zmalały o 4%. W tym samym czasie segment D zmalał o jedn? czwart?, a duże SUVy – o jedn? trzeci?. Z drugiej strony, rośnie zainteresowanie najdroższymi, niszowymi kategoriami samochodów osobowych, tj. największymi autami rodzinnymi z segmentu E, limuzynami z segmentu F oraz samochodami sportowymi i kabrioletami mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Jednoślady: ponad dwukrotny wzrost rejestracji motocykli dzięki małym pojemnościom i wczesnej wiośnie

W I kw. 2015 liczba zarejestrowanych nowych motocykli sięgnęła rekordowego poziomu 4 097 sztuk (wzrost o 143% r/r). Przyczyn? było wprowadzenie w sierpniu 2014 roku możliwości prowadzenia jednośladów o pojemności do 125 cm3 na podstawie prawa jazdy kat. B, co przełożyło się na zwielokrotnienie sprzedaży dużych skuterów i małych motocykli typu street. Wczesna wiosna wspomogła także sprzedaż motocykli o większych pojemnościach. Rosn?ce zainteresowanie motocyklami o pojemności do 125 cm3 przełożyło się na pogłębienie spadku na rynku motorowerów – w I kw. 2015 roku rejestracje zmalały aż o 30,1%, do 5 035 motorowerów.

Samochody użytkowe: najlepszy pierwszy kwartał od 2008 roku

Ożywienie w inwestycjach w pojazdy użytkowe jest wyraźnie widoczne i to pomimo poważnych wyzwań regulacyjnych, przed którymi stoi branża transportowa. I kwartał 2015 roku na rynku samochodów dostawczych i ciężarowych był najlepszy od 2008 roku. Rekordow? liczbę rejestracji odnotowaliśmy także w segmencie autobusów – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W I kw. 2015 roku zarejestrowano prawie 11,9 tys. samochodów dostawczych (o DMC<=3,5t), tj. o 13,7% więcej niż rok wcześniej. Jedynym niepokoj?cym zjawiskiem jest spadek popytu w segmencie osób prywatnych i prowadz?cych działalność gospodarcz? (o 7,4% r/r). Rejestracje firm i instytucji wzrosły jednak o 18,9%. W segmencie samochodów ciężarowych o DMC>3,5t. zarejestrowano 4 533 pojazdów, co oznacza wzrost o 11,3% w porównaniu do I kw. 2014. Podobnie, jak w przypadku samochodów dostawczych, był to najlepszy pierwszy kwartał od 2008 roku. Za wzrost odpowiadaj? wył?cznie ci?gniki drogowe. Rynek nowych autobusów wzrósł z kolei o ponad 30% r/r – w tym segmencie zarejestrowano aż 387 pojazdów.

Przemysł motoryzacyjny: odbicie w Europie sprzyja fabrykom pojazdów w Polsce

W I kw. 2015 roku wartość produkcji sprzedanej producentów motoryzacyjnych wyniosła 32,1 mld zł, tj. o 13,5% więcej niż rok wcześniej (nominalnie). Motorem wzrostu były przede wszystkim pojazdy, których w I kw. 2015 roku wyprodukowano w Polsce 188,6 tys. – o 21,7% więcej niż w I kw. 2014 roku. Rekordowe wyniki produkcyjne odnotowano w segmencie samochodów dostawczych i ciężarowych (35,9 tys. szt., o 21,5% więcej niż rok wcześniej), w segmencie samochodów osobowych wyniki były także bardzo dobre (151,6 tys., wzrost o 21,7% r/r).

Unijny rynek samochodów osobowych ma za sob? najlepszy kwartał od 4 lat – rejestracje w okresie styczeń-marzec 2015 roku wzrosły o blisko 9% r/r. W dużej mierze za wzrost odpowiada odradzaj?cy się rynek hiszpański, ale także Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy odnotowały znacz?ce odbicie. O kilkanaście procent wzrosły również rejestracje samochodów użytkowych. Rosn?cy popyt na nowe pojazdy w Europie nie pozostaje bez wpływu na sytuację ulokowanych w Polsce fabryk pojazdów - dał on pozytywny impuls produkcji części i akcesoriów – komentuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Podsumowanie najważniejszych wniosków raportu:
Podsumowanie raportu „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q2/2015

Pełn? wersję raportu „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q2/2015 można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe(@)kpmg.ploraz anna.materzok(@)pzpm.org.pl

***

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q2/2015 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiaj?c? producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowuj?cych oraz nadwoziowych, reprezentuj?cych 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na pzpm.org.pl.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 162 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.   Więcej na stronie kpmg.pl.

Do pobrania

Download PZPM-KPMG-Branza-motoryzacyjna-Automotive-Industry-Q2-2015-Summary.pdf  (PDF • 828 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!